Uitspraak New Yorkse rechter: Poker is geen kansspel

Een New Yorkse rechter heeft recentelijk geoordeeld dat Texas Hold ‘Em Poker (de meest gespeelde variant van het pokerspel) geen kans- maar een behendigheidsspel is. Hierdoor is het organiseren van pokertoernooien niet meer illegaal onder de Illegal Gamblimg Business Act.

Dit betekent niet dat pokeraars in de Verenigde Staten nu zomaar hun gang kunnen gaan. Onder andere wetten en regels in de VS (bijvoorbeeld wetten van individuele staten) kan het namelijk nog wel verboden zijn om dergelijke toernooien te organiseren. Ondanks dit zal deze uitspraak verstrekkende gevolgen kunnen hebben in de VS.

In Nederland is er in 2010 ook een uitspraak geweest (van de rechtbank Den Haag) waarin de rechter oordeelde dat poker geen kans- maar een behendigheidsspel is. De rechtbank week hiermee af van de heersende leer – uitgemaakt in een uitspraak van de Hoge Raad van 1998 – namelijk dat poker wél een kansspel is.

De toenmalige minister van Justitie bleef er destijds echter op hameren dat poker, ondanks de uitspraak van de rechtbank Den Haag, nog steeds onder de Wet op de Kansspelen zou blijven vallen. Na de uitspraak is er weinig veranderd en in Nederland is het dan ook nog steeds niet toegestaan om zonder vergunning een pokertoernooi te organiseren. De uitspraak van de New Yorkse rechter zal hier weinig aan veranderen.

Het debat over de vraag of poker een kans- of behendigheidsspel is zou naar aanleiding van de New Yorkse uitspraak wel weer kunnen oplaaien. Het onderzoek waar de New Yorkse rechter zich op heeft gebaseerd is namelijk weer een nieuw onderzoek dat aannemelijk maakt dat poker toch echt een behendigheidsspel is. Met dergelijke onderzoeken zou het bewijs waarop de Hoge Raad haar uitspraak uit 1998 op heeft gebaseerd weleens onderuit gehaald kunnen worden.