Aanpassen leaseautoregeling in tijden van crisis?

Onlangs heb ik geschreven over de vraag of een werkgever mag overgaan tot een loonsverlaging wanneer zijn financiële situatie er niet al te rooskleurig uitziet. In deze blog wil ik aan de hand van een praktijkvoorbeeld bespreken of een werkgever eenzijdig kan besluiten tot aanpassing van de binnen het bedrijf geldende leaseregeling met als gevolg dat minder werknemers voor een leaseauto in aanmerking komen.

Deze kwestie deed zich voor in een zaak die speelde voor het Hof in Amsterdam. De werkgever, Heineken, voerde een ‘strengere’ leaseautoregeling in waardoor een groot aantal werknemers – die altijd een leaseauto tot hun beschikking hadden gehad – de leaseauto van de ene op de andere dag moesten inleveren.

Het Hof Amsterdam maakt hier korte metten mee en bepaalde dat de werkgever verplicht was de leaseauto’s onverkort ter beschikking te stellen aan degene die daar op grond van de arbeidsovereenkomst recht op hadden. Het Hof achtte hierbij van belang dat de werkgever de leaseauto’s ter beschikking had gesteld zonder daaraan de verplichting te verbinden het aantal zakelijk gereden kilometers bij te houden. Het aantal zakelijk gereden kilometers kon daarmee dus niet gelden als een criterium op basis waarvan al dan niet een leaseauto werd toegekend. Bovendien mochten de werknemers de leaseauto desgewenst privé gebruiken, zo volgde uit de regeling. Hieruit heeft het Hof opgemaakt dat de toekenning van de leaseauto als een arbeidsvoorwaarde moet worden beschouwd, welke arbeidsvoorwaarde de werkgever niet zomaar en eenzijdig mag wijzigen.

Nu de werkgever naar het oordeel van het Hof geen goede gronden had aangevoerd op basis waarvan de werknemers akkoord zouden moeten gaan met het voorstel van de werkgever de leaseautoregeling te wijzigen, mocht dan ook geen wijziging plaatsvinden.

Uit dit arrest volgt dat een werkgever niet zomaar de bestaande leaseautoregeling mag wijzigen. Dit betekent echter niet dat een dergelijke regeling nooit kan worden aangepast. Mocht u daartoe willen overgaan, neem dan contact met ons op voor juridisch advies over de mogelijkheden.