Sommelier Amstel Hotel neemt slok wijn: ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet blijft een interessant onderwerp, niet in de laatste plaats omdat het hierbij vaak om opmerkelijke feiten gaat. Zo ook een hier te bespreken zaak die diende bij de rechtbank Amsterdam. Wat speelde er?

Amstel Hotel caterde op 18 november 2013 een groot evenement dat plaatsvond in theater Carré in Amsterdam. Die avond werkten ook de koks en het bedienend personeel in Carré. Als dank voor het harde werken is een medewerker van Amstel Hotel rond 22.00 uur naar Carré gegaan met sandwiches en flesjes bier. Nadat de versnaperingen gezamenlijk waren genuttigd, is het personeel weer aan het werk gegaan. Vervolgens heeft de sommelier gedurende die nacht een slok rode wijn gedronken en hij heeft zijn collega ook een slok aangeboden. Naar aanleiding hiervan is de sommelier op staande voet ontslagen. Voorafgaand aan het ontslag had Amstel Hotel een onderzoek ingesteld, omdat gedurende de nacht van 18 op 19 november 2013 ook twee magnum flessen champagne verdwenen waren. Dit is echter niet aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegd.

De sommelier is een kort geding gestart tegen het ontslag. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het nuttigen van de slok wijn geen dringende reden oplevert, te meer nu de werkgever daaraan voorafgaand zelf een biertje aan het personeel heeft aangeboden. Hierbij weegt de rechter overigens niet mee dat het een sommelier betreft, omdat de huisregels van Amstel Hotel wat betreft het nuttigen van alcohol onder werktijd duidelijk zijn. Ook het voorwaardelijke ontbindingsverzoek – dat van de zijde van de werkgever was ingediend – is afgewezen.