Getuigschrift en referentie: overeenkomsten, verschillen en geschillen

Vaak vragen werknemers rondom de beëindiging van hun dienstverband om een positief getuigschrift en/of een positieve referentie. Vraag is of het voor de oud-werkgever wel zo verstandig is hieraan in alle gevallen mee te werken. Waarom is dat zo? En wat is het verschil tussen een getuigschrift en een referentie? Getuigschrift De oud-werkgever is verplicht […]

Hoe lang mogen persoonsgegevens worden bewaard?

Voormalig Van Till advocaat Sara Biersteker schreef eerder een goede blog over de vraag hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard. Vorig jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze blog geven wij een actueel overzicht van de huidige regelgeving. Naam, e-mailadres, pasfoto Even ter opfrissing: een persoonsgegeven is ieder gegeven betreffende […]

Ontruimingsbescherming voor de huurder

Het is van belang een onderscheid te maken tussen huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, nu op beide soorten bedrijfsruimte andere wettelijke regels van toepassing zijn. Zie over dit onderscheid mijn eerdere blog. Een belangrijk verschil is dat de huurder […]

Huur: 7:290-bedrijfsruimte (winkelruimte) vs. 7:230a-bedrijfsruimte (overige bedrijfsruimte)

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kent verschillende soorten bedrijfsruimten: bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (kortweg: winkelruimte) en bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW (kortweg: overige bedrijfsruimte). Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het van groot belang om te weten of sprake is van winkelruimte dan wel van overige […]

Een vergunning nodig om te (ver)bouwen? Zo gaat dat in zijn werk!

Ook al bent u eigenaar van een pand of grond, bouwen en verbouwen is niet zomaar toegestaan. Er is een groot aantal regels waar u zich aan moet houden. Veelal heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hieronder wordt allereerst uiteengezet wanneer een omgevingsvergunning al dan niet is vereist. Vervolgens geef ik aan hoe de procedure verloopt […]

Wat moet u doen als uw factuur niet wordt betaald?

Elke onderneming krijgt er weleens mee te maken: onbetaalde facturen. Hoe moet u hiermee omgaan? Er zijn verschillende mogelijkheden. De juiste timing en de juiste tone of voice zijn daarbij cruciaal. Aarzel niet om u daarbij te laten adviseren door de advocaten van Van Till. Zij hebben ervaring met het innen van opeisbare vorderingen (onbetaalde […]

Boetes voor verhuurders: woningdelen zonder vergunning

Tal van Amsterdammers delen een woning met anderen. Dat is niet alleen gezellig, maar ook praktisch omdat je samen de gemeenschappelijke kosten deelt. Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Amsterdam haar beleid over woningdelen aangepast. Van woningdelen is sprake als meer dan twee volwassenen, die geen gezin (huishouden) vormen, samen een woning delen. Als […]

Het UBO-register: stand van zaken 2019

Het is bijna zover: het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ zal in maart worden gepubliceerd. Dit staat in de planningsbrief 2019 van het ministerie van Financiën. Dit wetsvoorstel is de volgende stap tot de lancering van het UBO-register. Wat is dit UBO-register precies en wat zijn de gevolgen daarvan voor […]

Hoge billijke vergoeding voor statutair bestuurder toegewezen

Een statutair bestuurder van een Nederlandse importorganisatie van automerken wordt korte tijd na zijn aanstelling ontslagen door een aandeelhoudersbesluit. De gangbare praktijk is dat partijen in een dergelijke situatie (financiële) afspraken maken over de exit. In dit geval krijgt de bestuurder echter geen beëindigingsvergoeding aangeboden en wordt een opzegtermijn van slechts één maand in acht […]

Let op: de verhuurder moet de huurovereenkomst van bepaalde tijd tijdig opzeggen

  Sinds de Wet doorstroming huurmarkt in juli 2016 in werking is getreden, is het mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. De duur van twee jaar geldt als maximum. Deze mogelijkheid bestaat voor verhuur van zelfstandige woningen. Dat zijn woningen die een eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet hebben, zoals bijvoorbeeld […]

Servicekosten in de vrije sector, waar ligt de grens?

Op 30 oktober 2018 heeft het hof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over servicekosten bij de huur van een vrije sectorwoning (ook wel: geliberaliseerde woonruimte). Het hof komt hiermee terug op eerdere uitspraken over dit onderwerp. Wat was er aan de hand? Een huurder van een vrije sectorwoning betaalde 1.500 euro per maand aan huur. Dit […]

Saskia Roeters van Lennep

Saskia Roeters van Lennep is sinds oktober 2018 werkzaam bij Van Till advocaten, waar ze deel uitmaakt van de sectie Onroerend goed. “Bij Van Till houd ik me bezig met onroerend goed en aanverwant recht. Het is heel afwisselend: huurrecht, bouwrecht maar ook bestuursrecht en alles wat daarbij komt kijken. Aannemers, (ver)huurders, opdrachtgevers, beleggers: ze […]

Ondernemingsraad

Voor een bedrijf met een Ondernemingsraad gelden de regels van de Wet op de ondernemingsraden (de WOR). Krachtens de WOR heeft de Ondernemingsraad bepaalde rechten en bevoegdheden waarmee hij invloed kan uitoefenen op de gang van zaken binnen de onderneming. Wij adviseren over de rechten en plichten die bestaan tussen het bestuur en de Ondernemingsraad. […]

Overgang van een onderneming

Als een ondernemer zijn activa aan een ander verkoopt of verhuurt, kan sprake zijn van de overgang van een onderneming. De (kopende of hurende) partij die wordt geacht de verkrijger van de onderneming te zijn, kan in dat geval worden geconfronteerd met nadelige gevolgen [wat in deze zin nog volgt is optioneel, zie MB3], zoals […]

Recente transacties

Overname van een Nederlands hotel door een Franse koper; Verkoop van een onderneming op het gebied van nucleaire medische technologie aan een Amerikaanse vennootschap; Overname van een Nederlandse olie makelaardij door een Engelse koper; Management buy-out van een Nederlandse ijzergieterij in een transactie met een buitenlandse verkoper; Verkoop van een Franse bank aan een groep […]

De hele transactie

Onze advocaten hebben ruime ervaring met (internationale) fusies en bedrijfsovernames (aan zowel de kopers- als de verkoperszijde). Uw bedrijfsovername of fusie wordt door ons van A tot Z begeleid, van de intentieverklaring tot aan de closing. We zijn ervaren sparringpartners en adviseur in alle fasen van het transactieproces, waaronder: het meedenken met en bepalen van […]

Fusies en overnames

Fusies en bedrijfsovernames zijn doorgaans intensieve en complexe transacties met grote financiële belangen. Een snelle en gestructureerde aanpak is dan essentieel. Wij kunnen uw fusie of bedrijfsovername in goede banen leiden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Rogier Loosen, Marius Dekkers of Jonathan Crozier. Wij helpen u graag verder!

Vastgoedrecht

Wij adviseren en procederen op diverse gebieden van het vastgoedrecht. Hierbij kunt u denken aan: aandachtspunten bij de (ver)huur of (ver)koop van een huis of bedrijfspand; het opstellen of beoordelen van overeenkomsten, en advisering met betrekking tot de actuele regelgeving over Airbnb. Wij bekijken een zaak met deskundigheid en beoordelen per situatie wat het meest […]

Advocaat-medewerker vastgoed

Voor onze sectie vastgoed zoeken wij versterking door een ambitieuze advocaat-medewerker. Advocaat-medewerker vastgoed Wil jij bij een dynamisch advocatenkantoor werken in Amsterdam en bij alle aspecten van het vastgoedrecht betrokken zijn? Heb jij je stage bij een advocatenkantoor afgerond of minimaal drie jaar werkervaring als jurist bij een groot aannemingsbedrijf? Je kunt goed zelfstandig werken […]

Renée Kattenwinkel

Renée Kattenwinkel werkt sinds 2008 als receptioniste bij Van Till. “De receptie van Van Till is een afwisselende en levendige plek binnen dit bedrijf. Er gebeurt hier de hele dag zoveel soms is het hier net een film. Collega’s die in- en uitlopen en even een praatje komen maken, de telefoon die rinkelt, cliënten die […]