Zoekresultaten voor:


Is uw onderneming al privacy proof? Vijf tips waarmee u alvast aan de slag kunt

Bericht 1 februari 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens niet langer van toepassing en gelden in de gehele EU dezelfde regels voor privacybescherming. Het komt erop neer dat de bestaande privacyrechten worden uitgebreid en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen. Wat betekent dit voor uw


asbest

Pagina

Hier wordt aan gewerktIn de media

Pagina

Hieronder vindt u een kleine selectie van een aantal artikelen in de media. BNR Nieuwsradio van 23-1-2018 met Van Till advocaat Jonathan Crozier (contractenrecht): ‘Wat doe je met je gezamenlijke hypotheek na echtscheiding?’ BNR Nieuwsradio van 21-11-2017 met Van Till advocaat Kim Kroon (huurrecht): ‘Een verhuurder wil het pand renoveren. Kan de huurder aanspraak maken op een


Boete voor eigenaar leegstaande woning Amsterdam

Bericht 2 oktober 2017

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam de bevoegdheid een boete op te leggen aan eigenaren van woningen die langer dan zes maanden leeg staan zonder dat daarvan melding is gemaakt. De gemeente brengt hiermee tot uitdrukking dat leegstand van woningen ontoelaatbaar is gezien het woningtekort in Amsterdam. Inmiddels is de eerste boete opgelegd aan


Verminderde bereikbaarheid door werkzaamheden

Pagina

Vanaf 15 mei 2017 tot augustus 2017 is De Lairessestraat tussen de Emmastraat en het Valeriusplein afgesloten voor verkeer in verband met de herinrichting van de gehele Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat. Dit betekent dat Van Till advocaten helaas tijdelijk minder goed bereikbaar is per auto en openbaar vervoer. Wij raden bezoekers die met de


Vacatures

Pagina

Actuele vacatures Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. Indien je meer wilt weten over de carrièremogelijkheden bij Van Till advocaten, neem dan contact op met Radboud Klazinga: r.klazinga@vantill.nl  


Agent

Woordenboek

De agent voert de agentuurovereenkomst uit. De belangrijkste taak van de agent is het verkopen van (doorgaans) het product van de principaal. De agent zal in dit proces de leveringsvoorwaarden van de principaal gebruiken en de order van de kopende partij aan de principaal doorleiden. De beloning wordt vaak in provisie uitgedrukt.


Handelsovereenkomst

Woordenboek

Overeenkomst tussen handelspartners waarin afspraken over tarieven, hoeveelheden e.d. zijn vastgelegd.


Handelsagent

Woordenboek

Een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen zijn of haar opdrachtgever (principaal) en derden. Het werk van de handelsagent is het bemiddelen. Over het begrip ‘bemiddelen’ bestaat soms verwarring. Bij de handelsagentuur is het een economische activiteit. De invulling van deze economische activiteit bestaat uit bijvoorbeeld het leggen en onderhouden van