Zoekresultaten voor:


Verminderde bereikbaarheid door werkzaamheden

Pagina

Vanaf 15 mei 2017 tot augustus 2017 is De Lairessestraat tussen de Emmastraat en het Valeriusplein afgesloten voor verkeer in verband met de herinrichting van de gehele Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat. Dit betekent dat Van Till advocaten helaas tijdelijk minder goed bereikbaar is per auto en openbaar vervoer. Wij raden bezoekers die met de


Vacatures

Pagina

  Advocaat medewerker ondernemingsrecht Voor de verdere uitbouw en verbreding van onze ondernemingsrecht praktijk zoeken wij een ambitieuze advocaat medewerker met 2 tot 4  jaar ervaring. Wil je bij een dynamisch advocatenkantoor werken in hartje Amsterdam en bij alle aspecten van het ondernemingsrecht betrokken zijn? Dan is dit een interessante baan voor jou! De praktijk


Agent

Woordenboek

De agent voert de agentuurovereenkomst uit. De belangrijkste taak van de agent is het verkopen van (doorgaans) het product van de principaal. De agent zal in dit proces de leveringsvoorwaarden van de principaal gebruiken en de order van de kopende partij aan de principaal doorleiden. De beloning wordt vaak in provisie uitgedrukt.


Handelsovereenkomst

Woordenboek

Overeenkomst tussen handelspartners waarin afspraken over tarieven, hoeveelheden e.d. zijn vastgelegd.


Handelsagent

Woordenboek

Een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen zijn of haar opdrachtgever (principaal) en derden. Het werk van de handelsagent is het bemiddelen. Over het begrip ‘bemiddelen’ bestaat soms verwarring. Bij de handelsagentuur is het een economische activiteit. De invulling van deze economische activiteit bestaat uit bijvoorbeeld het leggen en onderhouden van


Franchising

Woordenboek

Een vorm van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) met de eigenaar van een (winkel)formule en/of handelsnaam (de franchisegever) overeenkomt om, tegen specifieke voorwaarden, een vestiging onder die handelsnaam te exploiteren. De franchisegever kan tevens een vorm van ondersteuning, marketing of training verstrekken.


Franchisenemer

Woordenboek

Een zelfstandig onderneming die tegen betaling  gebruik maakt van onder meer het recht op het gebruik van de naam, het merk, de inrichting en de formule van de franchisegever. De franchisenemer zal vaak ook een percentage van de winst moeten afdragen aan de franchisegever.


Distributeur

Woordenboek

Een onderneming die producten koopt van (buitenlandse) leveranciers en voor eigen rekening en risico verkoopt. De distributeur of importeur bepaalt zelf zijn prijs, voorwaarden en doelgroep.


Agentuurovereenkomst

Woordenboek

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, de opdracht verleent tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van (koop)overeenkomsten. De handelsagent sluit overeenkomsten in naam van en voor rekening van de principaal.


Agentuur

Woordenboek

Een samenwerkingsvorm die ook agentuurovereenkomst wordt genoemd.