Heeft aanwezigheid asbest invloed op WOZ-waarde?

29 januari 2016

Pieter Huisman

asbest

Asbest invloed WOZ-waarde

Asbest invloed WOZ-waardeWist u dat de aanwezigheid van asbest van invloed is op de WOZ-waarde van uw huis? U kunt dus bezwaar aantekenen indien u het niet eens bent met een WOZ-aanslag waarin geen rekening is gehouden met asbest (bv. in de dakbedekking van uw schuur), de saneringswerkzaamheden en de vervanging van het dak.

Het hof Arnhem-Leeuwarden ging onlangs akkoord met een waardevermindering van E 15,- per m2 voor de asbestverwijdering en E 27,- voor de vervanging van het dak.

De uitspraak van het Hof.