Advocaat omgevingsrecht Amsterdam

Het omgevingsrecht betreft alles wat met de fysieke wereld om ons heen te maken heeft: van ruimtelijke ordening, tot milieurecht. Van Till advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het omgevingsrecht.

Ruimtelijke ordening

In Nederland is geen enkel stukje land onbestemd. In bestemmingsplannen is vastgelegd op welke wijze een bepaald stuk grond gebruikt mag worden. Wij staan particulieren en ondernemers bij, bij alle facetten van het ruimtelijk ordeningsrecht, bijvoorbeeld bij procedures, het wijzigingen van een bestemmingsplan of het verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen genaamd bouwvergunning). Voor vrijwel iedere bouw of verbouwing heeft u een omgevingsvergunning nodig. Slechts in enkele gevallen kunt u vergunningsvrij bouwen.

Milieuproblematiek

Een andere tak van het omgevingsrecht is het milieurecht. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn geluidsoverlast, geurhinder en luchtkwaliteit. Van Till advocaten in Amsterdam staat bedrijven bij die te maken krijgen met vaak ingewikkelde milieuproblematiek. In de Wet milieubeheer en de talloze regelingen die op die wet zijn gebaseerd is vastgelegd wat wel en (vooral) niet mag op het gebied van milieu. Naast juridische deskundigheid is daarbij ook specifieke inhoudelijke kennis van zaken vereist. Daarom maken wij in overleg met u gebruik van vaste gespecialiseerde bureaus.

Waarom Van Till advocaten?

Van Till advocaten is naast omgevingsrecht, ook gespecialiseerd in bouwrecht en bestuursrecht. Dit zijn rechtsgebieden die elkaar raken. Waar nodig werken onze specialisten nauw met elkaar samen. Wij begrijpen de complexiteit van ondernemen en spreken de taal van onze cliënten. Mede daarom staan wij zowel nationaal als internationaal bekend als een gerenommeerd advocatenkantoor met deskundig, professioneel en gemotiveerd personeel. Kwaliteit is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Een vraag omtrent omgevingsrecht & Amsterdam?

Heeft u een vraag omtrent omgevingsrecht & Amsterdam en zoekt u een ervaren advocaat of advocatenkantoor? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in.