Heidi Dekker

Partner

Heidi Dekker

Partner

Heidi is een expert in het bestuursrecht met meer dan 15 jaar praktijkervaring.

Haar specialisatie ligt in het omgevingsrecht en milieurecht, waarbij zij bedrijven, projectontwikkelaars, beleggers en overheden begeleidt bij vergunningtrajecten, bestemmingsplanprocedures en handhavingskwesties. Zij adviseert over complexe milieuonderwerpen zoals geluid- en geurhinder, stikstof en beschermde diersoorten. Heidi geeft daarnaast regelmatig cursussen over de Omgevingswet.

“Het omgevingsrecht is overal om ons heen, dat maakt mijn vakgebied zo interessant. In een klein land als Nederland met schaarse ruimte en een groot woningtekort moeten bij het realiseren van projecten continue afwegingen worden gemaakt en neemt de overheid uiteindelijk een beslissing. Deze procedures nemen vaak veel tijd in beslag en daarbij is het onvermijdelijk dat belanghebbenden het niet eens zijn met de uitkomst. Graag help ik cliënten om het proces zo goed mogelijk te sturen en zo snel mogelijk een definitieve oplossing te bereiken.”

Ook staat Heidi ondernemers bij die worden geconfronteerd met een Bibob-onderzoek. Zij behandelt verder een breed scala aan zaken waarbij het handelen van de overheid centraal staat, denk aan subsidies of de openbaarheid van overheidsinformatie.

Ervaring

Voor haar komst naar Van Till werkte Heidi bij een advocatenkantoor in Utrecht en bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Zij is haar carrière begonnen als jurist bij de Raad van State en heeft ook als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank gewerkt. Door haar brede kennis en ervaring kan zij goed inschatten welke aanpak een zaak nodig heeft. Zij voert regelmatig (voor)overleg met overheden en kent hun interne processen. Als de zaak erom vraagt, procedeert Heidi bij de bestuursrechters van rechtbanken en bij de hoogste bestuursrechters, waaronder de Raad van State.

Rechtsgebiedenregister

Heidi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Natuurbeschermingsrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding

  • Staats- en bestuursrecht en privaatrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht

Nevenfuncties en lidmaatschappen

  • Vicevoorzitter en extern lid van de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Beoordelaar bij de Beroepsopleiding Advocaten
  • Docent bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht