Ingrid Morrema

Advocaat en mediator

Ingrid Morrema werkte voor verschillende grote advocatenkantoren (Pels Rijcken Droogleever Fortuijn, Kennedy Van der Laan), voor de twee academische ziekenhuizen in Amsterdam en voor de Amsterdamse politie. Ze behandelt zaken op het gebied van het gezondheidsrecht, contracten en aansprakelijkheid en het bestuursrecht.

Ingrid heeft ruime ervaring met gezondheidsrecht en contracten op het gebied van life sciences, medisch-wetenschappelijk onderzoek, samenwerkingen en ICT in de zorg. Daarbij spelen intellectueel eigendom en medische gegevensbescherming een grote rol. Verder legt zij zich toe op zaken over schending van wetenschappelijke integriteit, aansprakelijkheid en medisch tuchtrecht.

“De zorg heeft mijn hart, omdat ik zie hoe gedreven de mensen zijn die daar werken. Dat inspireert mij. Ik ben geboeid door de ontwikkelingen en de continue zoektocht naar verbeteringen in het veld. Daar draag ik graag vanuit mijn eigen expertise mijn steentje aan bij. Ik heb een bijzondere belangstelling voor wetenschappelijke integriteitszaken. Maar ik treed ook op voor patiënten, bijvoorbeeld rond zorgovereenkomsten. Die zaken zijn vaak heel urgent. Het is mooi om mensen die je hard nodig hebben zo goed mogelijk bij te staan.

Compliance in de zorg

Vanwege haar brede achtergrond binnen de zorg wordt zij ook betrokken bij advisering op het gebied van zorgcompliance. Daar komt haar kennis en ervaring op tal van deelgebieden, zoals governance, toezicht, kwaliteit en patienveiligheid, e-health en privacy samen en goed van pas.

Vertrouwen niet beschamen

Zo trad ik eens op voor een vader wiens zoon onvrijwillig uit een instelling moest. Hij had een bepaalde indicatie nodig voor een nieuwe plek. Dan start je een spoedprocedure. Het is belangrijk dat zo’n zaak goed gaat. Er hangt veel van af voor de klant, en ik besef dat ik op dat moment de enige ben die het voor ze op kan lossen. Als mensen mij in vertrouwen nemen wil ik dat vertrouwen niet beschamen.
Omdat ik bij verschillende werkgevers op verschillende manieren actief was, heb ik een brede blik. Ik heb veel gezien, dat vergrootte mijn kennis. Ik heb ook een brede interesse. In de zorg is privaatrecht vaak verweven met bestuursrecht. Dan is het nuttig dat je van beiden verstand hebt en breed kunt adviseren.

Kritische vragen

Mijn stijl karakteriseer ik als grondig, laagdrempelig, geïnteresseerd en no-nonsense. Aan cliënten stel ik kritische vragen, maar wel op een vriendelijke manier. Ik doe dat omdat ik een goed en volledig beeld wil krijgen van de zaak. Dan moet je ook naar de zwakke kanten kijken die eraan zitten. Als je alleen maar beloftes doet, zonder de risico’s te bespreken, en je maakt dat niet waar, dan is de teleurstelling achteraf alleen maar groter.

Competitief en vasthoudend

In mijn aanpak ben ik competitief, ik wil winnen. Zowel in mijn werk als wanneer ik in mijn vrije tijd op de tennisbaan sta. Ik kan behoorlijk vasthoudend zijn, ik probeer alles eruit te halen wat erin zit. De uitkomst kan variëren. Als iemand het gevoel heeft niet goed behandeld te zijn in een zorginstelling, dan stel ik altijd de vraag: wil je genoegdoening, of zoek je juist een bevestiging dat de arts niet goed heeft gehandeld? Erkenning is in dit soort zaken vaak heel belangrijk. Het was voor mij de reden om dit vak in te gaan: ervoor te zorgen dat dingen die niet goed zijn verlopen rechtgezet worden.

Mediation redt relatie

Daarbij kies ik er vaak voor om een opening te bieden voor overleg. Mijn aanpak is grondig en oplossingsgericht, waarbij ik procederen niet schuw maar wel zie als ultimum remedium. Je hoeft niet meteen de loopgraaf in. Daarom heb ik ook een mediation-opleiding gedaan. Als ik naar mijn praktijk kijk, denk ik dat het merendeel van de zaken zich leent voor mediation. Het brengt mensen bij elkaar. Dat is heel zinvol, als je na de zaak nog met elkaar verder moet.
Bijvoorbeeld wanneer je gebruik wilt blijven maken van de zorginstelling waarmee je een conflict hebt, of wanneer je als professionals samenwerkt. Met mediation kun je de koek vergroten en red je de relatie. En lukt het niet, dan ga je in ieder geval op een goede manier uit elkaar. Ik vind het een leuk onderdeel van mijn werk, want het vraagt veel creativiteit. Je bereikt een oplossing die gezamenlijk gedragen wordt.”

Opleiding:

  • Studie Nederlands recht, richting privaatrecht in Utrecht
  • Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren
  • Beroepsopleiding Legal Mediator ADR Amsterdam
  • VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht

Lidmaatschappen:

  • Vereniging Farma en Recht
  • Vereniging voor Gezondheidsrecht

Neem contact op

Ingrid staat zowel bedrijven als (overheids-) organisaties en particulieren met raad en daad bij en houdt er een gedegen maar toegankelijke no-nonsense-aanpak op na. Heeft u een vraag op één van bovenstaande gebieden, bel of mail haar gerust.

T: + 31204700177
E: i.morrema@vantill.nl