Irene Brylka

Advocaat

Irene Brylka

Irene Brylka

Advocaat

Irene Brylka is sinds september 2022 werkzaam bij Van Till advocaten als advocaat. Irene adviseert op het gebied van het ondernemingsrecht, waaronder over fusies, overnames en geschillen.

Start van mijn carrière bij Van Till advocaten

“Na het afronden van mijn master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam ben ik gestart als jurist bij Van Till advocaten op de sectie ondernemingsrecht. In 2023 word ik beëdigd als advocaat. Via een kantoorbezoek ben ik bij Van Till advocaten terecht gekomen. De sfeer en het jonge team bij Van Till spraken mij direct aan.”

Ondernemingsrecht

“De ondernemingsrechtpraktijk binnen Van Till is divers. Naast een brede proces- en adviespraktijk worden er veel transacties gedaan. Het werk is dus heel afwisselend en geen week is hetzelfde. Dit is precies wat ik zocht en verwachtte van een baan in de advocatuur.”
Concrete hulp
“Voordat ik bij Van Till ben gaan werken heb ik bij verschillende advocatenkantoren stages gelopen en mij bezig gehouden met uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Het werk binnen de ondernemingsrechtpraktijk biedt voor mij een mooie combinatie van juridisch inhoudelijk werk waarbij je vaak creatief te werk moet gaan. Achter elke zaak en onderneming gaat een verhaal schuil en het gaat erom concreet iets voor een cliënt te bereiken. Elke keer weer vind ik dat een leuke uitdaging.”

Opleiding

  • Universiteit van Amsterdam (Rechtsgeleerdheid)
  • Universiteit van Amsterdam (Privaatrechtelijke rechtspraktijk)