Jelmer OverdijkAdvocaat


Jelmer Overdijk (1988) is sinds januari 2016 verbonden aan Van Till advocaten waar hij deel uitmaakt van de sectie handelsrecht.

Jelmer behaalde zijn bachelor in de rechten aan de Universiteit van Tilburg en de Karelsuniversiteit in Praag, waarna hij aan de Universiteit van Amsterdam zijn master Commerciële rechtspraktijk behaalde.

De expertise van Jelmer beslaat het (internationale) handelsrecht en het brede ondernemingsrecht. Hij adviseert en procedeert op het gebied van agentuurrecht, distributierecht, franchiserecht en ondernemingsrecht. In het bijzonder houdt Jelmer zich bezig met het aangaan en beëindigen van (internationale) commerciële contracten. Hij staat hierbij zowel kleine ondernemers als grote organisaties bij.

Jelmer schrijft regelmatig artikelen voor branchebladen en blogt over actuele ontwikkelingen.

Opleiding