Jonathan CrozierAdvocaat


Jonathan Crozier (1988) is sinds september 2015 werkzaam bij Van Till advocaten in de praktijkgroep vennootschap en onderneming en overeenkomst en aansprakelijkheid.

Jonathan rondde in 2014 zijn master (internationaal) privaatrecht cum laude af aan de Vrije Universiteit. Voor zijn beëdiging als advocaat heeft Jonathan bij verscheidene kantoren in Amsterdam ervaring opgedaan.

De expertise van Jonathan beslaat het brede ondernemingsrecht en het contractenrecht. In zijn praktijk behandelt hij civielrechtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard, zoals vraagstukken omtrent besluitvorming en vertegenwoordiging, (bestuurders)aansprakelijkheid, begeleiding bij fusies & overnames en het adviseren en begeleiden bij rechtsvormen en de inrichting en de structuur van de vennootschap. Daarnaast houdt Jonathan zich bezig met (internationaal) contracteren, meer specifiek advies en begeleiding bij het aangaan (en beëindigen) van overeenkomsten met een grensoverschrijdend karakter.

Jonathan werkt voor verschillende soorten opdrachtgevers: hij staat zowel kleine ondernemers bij als grote organisaties.

Opleiding