Marius Dekkers

Partner

Marius Dekkers adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht en het insolventierecht, waaronder over fusiesovernames en geschillen. Hij is sinds 2014 verbonden aan Van Till.

“Ik doe veel overnames en fusies en adviseer over het brede ondernemingsrecht. Daarnaast help ik bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren of op een andere manier met faillissement te maken krijgen. Zo adviseer ik het MKB of grootbedrijf over reorganisaties, schuldeiserakkoorden, doorstarts, dreigend faillissement van afnemers of bij geschillen met de curator. Door mijn expertise op dit gebied weet ik als geen ander welke stappen te ondernemen als het lastig wordt.”

Onderhandelen

“Het onderhandelen met verschillende partijen vind ik het boeiendst. Ik zoek uit wát er precies aan de hand is en welke belangen er bij partijen spelen. Ik puzzel en bedenk een oplossing waarbij ik alle partijen probeer mee te krijgen. Voor mijn cliënten ga ik tot het uiterste en ik onderhandel graag op het scherpst van de snede. Dan ben ik op mijn best.”

Gaan voor het beste resultaat

“Ik kom regelmatig in de rechtbank want niet ieder geschil valt in een onderhandeling op te lossen. Komt het tot een procedure, dan zoek ik de zaak tot op de bodem uit. Zo kom ik beslagen ten ijs. Zorgen dat ik goed in de feiten zit en ze helder en duidelijk presenteren. Gaan voor het beste resultaat. Dat is mijn kracht.”

Advocatuur

“Ik heb rechten gestudeerd omdat ik een concreet vak wilde leren, ambitieus ben en van aanpakken houd. Thuis was ik ook altijd degene die alles regelde. Cliënten komen bij ons als het echt ergens over gaat en belangrijke issues moeten worden opgelost. Ik houd van de uitdaging om snel ingewikkelde zaken en problemen op te lossen en daarbij gedegen juridische kennis te combineren met een no-nonsense aanpak en business sense. In de advocatuur komt alles voorbij en kan ik echt mijn ei kwijt.”

Ondernemersgeest bij Van Till

“Ik ben als advocaat begonnen in een curatorenpraktijk, maar ik wilde graag breder werken. In 2014 ben ik overgestapt naar Van Till. Meteen was mij duidelijk: een schot in de roos. Bij Van Till heerst een goede sfeer en een echte ondernemersgeest, wat ik heel prettig vind. Iedereen hier kan snel schakelen. Van beging af aan heb ik alle kansen en mogelijkheden gekregen om mij verder te ontwikkelen en zo een praktijk van mooie cliënten op te bouwen.”

Opleiding:

Nevenactiviteiten: