Marius Dekkers

Partner

Marius Dekkers

Partner

Marius Dekkers adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht en het insolventierecht, waaronder over fusiesovernames en geschillen. Hij is sinds 2014 verbonden aan Van Till.

“Ik doe veel overnames en adviseer over het brede ondernemingsrecht. Denk aan investeringsrondes, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten, financieringen, geschillen tussen aandeelhouders en commerciële contracten. Daarnaast help ik bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren of op een andere manier met faillissement te maken krijgen. Reorganisaties, schuldeiserakkoorden, doorstarts, dreigend faillissement van afnemers of geschillen met de curator. Door mijn expertise op dit gebied weet ik als geen ander welke stappen te ondernemen als het lastig wordt.”

Investeren

“De cliënten die ik bij sta zijn ondernemers die alles op alles zetten om hun bedrijf succesvol te laten zijn of investeerders die investeren vanuit een visie met een duidelijk plan. Enthousiaste en kritische mensen die niet snel tevreden zijn. Dit levert eigenlijk altijd inspirerende projecten op. Het mooist vind ik om bij te kunnen dragen aan een goed werkende samenwerking of een succesvolle investering of verkoop.”

Belangen

“Naarmate partijen langer samenwerken wordt de kans groter dat er verschillende ideeën ontstaan over de te varen koers. Als meerdere partijen betrokken zijn en belangen tegenstrijdig zijn ontstaat er vaak een ingewikkeld krachtveld. Wanneer ik dan om hulp wordt gevraagd, zoek ik uit wát er precies aan de hand is en welke belangen er bij partijen spelen. Ik puzzel en bedenk een oplossing waarbij ik alle partijen probeer mee te krijgen. Voor mijn cliënten ga ik zo nodig tot het uiterste en ik onderhandel graag op het scherpst van de snede.”

Advocatuur

“Ik heb rechten gestudeerd omdat ik een concreet vak wilde leren, ambitieus ben en van aanpakken houd. Cliënten komen bij ons als het echt ergens over gaat en belangrijke issues moeten worden opgelost. Ik beschouw het als een voorrecht om dan te mogen helpen en houd van de uitdaging om snel ingewikkelde zaken en problemen op te lossen. In de advocatuur komt alles voorbij en kan ik echt mijn ei kwijt.”

Ondernemersgeest bij Van Till

“Ik ben als advocaat begonnen in een curatorenpraktijk, maar ik wilde graag breder werken. In 2014 ben ik overgestapt naar Van Till. Een schot in de roos. Bij Van Till heerst een goede sfeer en een echte ondernemersgeest. Iedereen kan snel schakelen en initiatief nemen wordt beloond. Van begin af aan heb ik alle kansen en mogelijkheden gekregen om mij verder te ontwikkelen en zo een praktijk van mooie cliënten op te bouwen.”

Opleiding:

Nevenactiviteiten: