Marius DekkersAdvocaat


Marius Dekkers (1984) adviseert en procedeert op het gebied van agentuurrechtdistributierechtfaillissementsrecht en ondernemingsrecht.

Marius adviseert bij het aangaan en beëindigen van (internationale) handelscontracten (oa. agentuur- , distributie- en franchisecontracten) en procedeert daarover regelmatig. In faillissementsprocedures treedt hij op voor leveranciers, fabrikanten en overige commerciële partijen. Daarnaast begeleidt hij in geval van doorstart, bij de afwikkeling van zekerheidsrechten of in geval van geschillen met de curator.

Marius heeft ruime kennis van het brede ondernemingsrecht en ervaring met begeleiding bij fusies en overnames en de advisering rond geschillen. Marius is resultaat- en oplossingsgericht en werkt voor verschillende soorten opdrachtgevers (MKB en groot bedrijf) die onder meer actief zijn in de (internationale) handel en de bouw.

Opleiding

Nevenactiviteiten