Marius Dekkers

Advocaat

Marius Dekkers adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht en het insolventierecht, waaronder over fusiesovernames en geschillen. Hij is sinds 2014 verbonden aan Van Till.

“Ik doe veel overnames en fusies. Daarnaast help ik bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren of op een andere manier met faillissement te maken krijgen. Zo adviseer ik het MKB of grootbedrijf over reorganisaties, doorstarts, dreigend faillissement van afnemers of bij geschillen met de curator. Door mijn expertise op dit gebied weet ik als geen ander welke stappen te ondernemen als het lastig wordt.”

Onderhandelen

“Het onderhandelen met verschillende partijen vind ik het boeiendst. Ik zoek uit wát er precies aan de hand is en wat er speelt. Ik puzzel en bedenk een oplossing waarbij ik alle partijen probeer mee te krijgen. Voor mijn cliënten ga ik tot het uiterste. Ik onderhandel graag op het scherpst van de snede. Dan ben ik op mijn best.”

Gaan voor het beste resultaat

“Ik kom regelmatig in de rechtbank want niet alles valt in een onderhandeling op te lossen. Komt het tot een procedure, dan zoek ik de zaak tot op de bodem uit. Zo kom ik beslagen ten ijs. Zorgen dat ik goed in de feiten zit en ze helder en duidelijk presenteren. Gaan voor het beste resultaat. Dat is mijn kracht.”

Advocatuur

“Ik heb rechten gestudeerd omdat ik een concreet vak wilde leren, ambitieus ben en van aanpakken houd. Thuis was ik ook altijd degene die alles regelde en oploste. Al tijdens mijn studie ging ik veel om met advocaten en zag ik hoe het vak er in de praktijk uitzag. Dat vond ik heel interessant. Het is voor mij dan ook een bewuste keuze geweest om in 2010 de advocatuur in te gaan.”

Ondernemersgeest bij Van Till

“Ik ben als advocaat begonnen in een curatorenpraktijk, maar ik wilde graag breder werken. In 2014 ben ik overgestapt naar Van Till. Meteen was mij duidelijk: de sfeer is hier heel goed. Bij Van Till heerst een echte ondernemersgeest, wat ik heel prettig vind. Iedereen hier kan snel schakelen. Ik kan mijn eigen praktijk opbouwen en krijg alle kansen en mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen.”

Opleiding:

Nevenactiviteiten: