Mirjam van SchoonhovenAdvocaat


Mirjam van Schoonhoven (1981) is sinds 2006 advocaat en vanaf 2011 werkzaam bij Van Till advocaten. Mirjam adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht en (internationale) contracten.

Ze heeft een bijzondere expertise op het gebied van het ondernemingsrecht en geeft organisaties uit diverse sectoren advies ten aanzien van besluitvorming en vertegenwoordiging, (bestuurders)aansprakelijkheid en fusies & overnames. Daarnaast adviseert Mirjam bij het kiezen van de rechtsvorm, de structuur van de vennootschap en bij keuzes over de (vastlegging van) rechten en plichten van vennoten, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Naast haar specialisatie op het gebied van ondernemingsrecht houdt Mirjam zich bezig met advies en begeleiding bij (het opstellen van) van (internationale) contracten zoals agentuur-, distributie- en franchisecontracten en bij (het opstellen van) algemene voorwaarden.

Opleiding

Nevenactiviteiten