Pieter Huisman

Partner

Pieter Huisman

Partner

Pieter Huisman is partner bij Van Till Advocaten. Hij treedt vooral op voor ondernemingen die actief zijn in markten waar de overheid toezicht op uitoefent. Huisman is met zijn lange loopbaan zowel bij de rechterlijke macht als in de advocatuur zeer deskundig.

Na een loopbaan van zestien jaar in de advocatuur diende Pieter Huisman twaalf jaar de rechterlijke macht, onder andere als vicepresident van het gerechtshof in Leeuwarden. In 2006 keerde hij terug in de advocatuur. Huisman is gespecialiseerd in bestuursrecht (waaronder omgevingsrecht), strafrecht (zoals economisch-, fiscaal-, en milieustrafrecht) en tuchtrecht.

“De mate waarin de overheid in mag grijpen in het bedrijfsleven levert interessante juridische vragen op. Ik vind het een fantastisch leuke markt, omdat het overheidsrecht van betrekkelijk recente datum is. Het hangt ook niet van nodeloze voorschriften aan elkaar. Dat is fijn, want daar heb ik een hekel aan.
Is het terecht als handhavers een bedrijf beknotten, of wordt de onderneming nodeloos gehinderd? Dat vind ik boeiend. Mijn specialisme is een niche, maar wel heel relevant. De overheid bemoeit zich de laatste jaren steeds intensiever met het bedrijfsleven.

Schade beperken

Een voorbeeld: toezichthouders hebben de neiging om het resultaat van hun werk openbaar te maken omdat ze vinden dat de hele wereld moet weten wat ze tegenkomen. Als een klant mijn hulp vraagt, is mijn eerste doel: voorkomen dat informatie openbaar gemaakt wordt. Lukt dat niet, dan kun je de schade misschien beperken door te eisen dat de identiteit van het bedrijf niet de koppelen is aan de gegevens.
Die verschillende uitkomsten schets ik dan ook aan mijn klant. Ik vertel hoe ik het ga doen, want de klant moet daar ook vertrouwen in hebben. Als ik denk: dit gaan we niet redden, dan vertel ik dat. Ik zet een lijn uit naar de plek waar ik wil komen. Hoe dichter ik bij die plek uitkom, hoe beter het gaat. En als je constateert: we komen daar niet, dan kies je een nieuwe lijn, en die bespreek je ook met de klant.

Informeel in gesprek

Dat contact met de klant is een van mijn betere kanten. Het maakt mijn werk leuk, in combinatie met de inhoud van mijn vak. Ik begin een gesprek graag informeel, zo krijg ik snel een goed beeld van wat ik moet weten. Daarbij geef ik veel ruimte om van gedachten te wisselen.
Bij Van Till werk ik samen met de advocaten die vastgoedrecht, ondernemingsrecht en collectief CAO-recht doen. Het zijn rechtsgebieden die mijn cliënten met regelmaat goed kunnen gebruiken.

Tuchtrechtspraak

Tot vorig jaar was ik jaren actief in de tuchtrechtspraak in de medische sector.

Ontspannen op de racefiets

Ik werk al geruime tijd maar ik ga voorlopig nog door. Ik wist op mijn vijfde al dat ik advocaat wilde worden, en ik ben nog niet toe aan mijn pensioen! Sinds ik niet meer voetbal ontspan ik mij op de racefiets, zowel in Nederland als wanneer ik in het buitenland ben.”

Opleiding:

  • Studie rechten in Groningen
  • Grotius Ruimtelijke Ordening en Milieu(straf)recht

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Bibob advocaten (bestuurslid)

Nevenactiviteiten:

Pieter Huisman was tot voor kort actief in het tuchtrecht voor BIG-geregistreerden, de medische sector. Hij is sinds 12 jaar raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Huisman is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Neem contact op

Vanuit zijn lange ervaring is Pieter Huisman een zeer geschikte advocaat voor u als ondernemer of voor overheden. Hij komt graag met u in contact.

T: +31204700177
E: p.huisman@vantill.nl