Radboud KlazingaPartner


Radboud Klazinga (1966) is advocaat sinds 1993. Hij is sinds 2010 verbonden aan Van Till advocaten en is specialist op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Hij staat zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers bij in alle facetten van het arbeidsrecht zoals:

  • contracten en arbeidsvoorwaarden
  • reorganisaties en herstructureringen
  • overgang van onderneming
  • complexe ontslagzaken en verzuimtrajecten
  • ondernemingsraden
  • onderhandelingen met vakbonden
  • geschillen over CAO’s
  • pensioen
  • staking
  • ambtenarenrecht

Radboud is een vertrouwde gesprekspartner voor directie, management team en HRM/P&O. Verder treedt hij op voor werknemers op directie- en hoger management niveau en als adviseur van ondernemingsraden.

Radboud heeft ervaring en diepgaande kennis van de zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, retail, ICT en industrie.

Radboud begeleidt ontslagprocedures bij het UWV Werkbedrijf en ontbindingsprocedures bij de kantonrechter. In geval van een collectief ontslag, bijvoorbeeld wegens reorganisatie, stuurt hij het gehele traject aan vanaf het opstellen van een reorganisatie- en sociaal plan tot en met de uiteindelijke opzegging van de arbeidsovereenkomsten.

Opleiding

Nevenactiviteiten