Ajax en Feyenoord niet rouwig om aanstaande Brexit

Niet alleen in de “normale wereld” heerst onzekerheid over de gevolgen van Brexit, maar ook in de “voetbalwereld” kijkt men met grote spanning naar wat komen gaat. Vooral de Engelse clubs vrezen dat zij door Brexit worden benadeeld op de transfermarkt.

Een voorbeeld: een speler die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft, dient in de afgelopen twee jaar minimaal 45% van de interlands van zijn nationale elftal te hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een werkvergunning van het Verenigd Koninkrijk. Voor spelers die de nationaliteit hebben van een EU-lidstaat geldt deze regel niet, omdat het Verenigd Koninkrijk als EU-lid gebonden is aan het principe van vrij verkeer van diensten. Iedere “EU-voetballer” kan daarom zonder restricties in het Verenigd Koninkrijk voetballen.

Door de aanstaande Brexit is het waarschijnlijk dat deze bescherming voor EU-voetballers zal komen te vervallen en zullen zij ook moeten voldoen aan de hoge eisen die thans worden gesteld voor niet EU-voetballers. Echter, er gaan al geluiden op dat Engeland hierop zal anticiperen. Het is mogelijk dat Engeland zelf de regelgeving zal gaan aanpassen, zodat de eisen voor EU-spelers minder streng zullen zijn. Engeland heeft dus zelf voor een groot deel in eigen hand wat de gevolgen zullen zijn van een Brexit in de voetbalwereld.

Er is echter één gevolg van een Brexit waar de Engelse clubs niet onder uit kunnen komen. Dit gevolg heeft betrekking op de strengere regels die gelden op het gebied van internationale jeugdtransfers voor niet-EU landen. De FIFA bepaalt in haar regelgeving dat het verboden is om spelers onder de 18 jaar internationaal te transfereren. Er gelden echter drie uitzonderingen op deze regel:

  1. de ouders van de speler verhuizen naar een ander land voor andere redenen dan het voetbaltalent van het kind;
  2. een jeugdtransfer vindt plaats binnen de EU of Europese Economische Ruimte (EER) en de speler heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt;
  3. de speler minder dan 50 km van de landsgrens woont en de club ook minder dan 50 km van dezelfde grens is gevestigd.

Clubs uit de Premier League hebben altijd gretig gebruik gemaakt van de tweede uitzonderingsgrond, de zogenoemde EU-exceptie. Indien het Verenigd Koninkrijk nu uit de EU stapt zijn de mogelijkheden om minderjarigen uit andere EU-landen te halen zeer beperkt. Aangezien deze regels door de FIFA zijn opgesteld, kan het Verenigd Koninkrijk niet de eigen nationale regels aanpassen om de jeugdtransfers alsnog mogelijk te maken. De mogelijkheid tot het verrichten van internationale jeugdtransfers van spelers die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt, blijft enkel volledig behouden indien het Verenigd Koninkrijk toegang blijft houden tot de EER. Gezien de huidige politieke ontwikkelingen is het nog maar de vraag of het Verenigd Koninkrijk deze toegang direct zal verkrijgen na een Brexit.

Ajax en Feyenoord lijken op deze manier voordeel te halen uit de Brexit. Zij hebben de afgelopen jaren met lede ogen moeten aanzien hoe grote talenten door Engelse topclubs worden weggeplukt zodra deze de 16 jaar hebben bereikt. De lijst met getransfereerde jeugdspelers naar Premier League clubs heeft inmiddels een aanzienlijke omvang gekregen en ook deze zomer heeft een aantal talenten van Ajax en Feyenoord de overstap gemaakt. Hierdoor zijn Ajax en Feyenoord miljoenen aan transferinkomsten misgelopen. Ajax en Feyenoord zullen daarom niet rouwig zijn om de aanstaande Brexit.