“De kleine lettertjes”

De meeste ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Hierin kun je een aantal “standaard” bepalingen opnemen, zodat je niet over elk onderwerp afzonderlijk hoeft te onderhandelen met een klant. Denk aan een beperking van de aansprakelijkheid, een eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten, etc. Natuurlijk ga je er niet vanuit dat het tot een geschil komt met de klant of dat je handelsrelatie failliet gaat, maar mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan wil je vanzelfsprekend graag een beroep kunnen doen op de bepalingen in deze “kleine lettertjes”.

De wet kent een aantal strikte vereisten, waaraan voldaan dient te worden om een geslaagd beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden. Wordt niet aan deze eisen voldaan, dan zal de rechter de algemene voorwaarden – en bijvoorbeeld de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperking – buiten toepassing laten met alle (grote) gevolgen van dien. Wij merken dat het hier in de praktijk helaas nogal eens misgaat.

Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen, is het ten eerste belangrijk om de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing te verklaren op elke offerte, overeenkomst en bevestiging van de opdracht die je verstuurt. Ten tweede dien je deze algemene voorwaarden ook als bijlage aan deze stukken toe te voegen. Wij zien in de praktijk vaak louter een verwijzing naar een website, waar de klant de algemene voorwaarden zou kunnen vinden.

Bewijs

Zorg ervoor dat je kunt bewijzen dat je aan de wettelijke vereisten hebt voldaan. Wellicht een open deur, maar volsta niet met mondelinge afspraken; zet je offertes, overeenkomsten op schrift of stuur een opdrachtbevestiging. Het is raadzaam om letterlijk te benoemen in je offerte, overeenkomst en opdrachtbevestiging dat de algemene voorwaarden 1) van toepassing hierop zijn en 2) als bijlage zijn opgenomen. Ook kun je de wederpartij voor ontvangst van de algemene voorwaarden laten tekenen. Sommige ondernemers hebben de algemene voorwaarden op de achterkant van hun briefpapier afgedrukt, zodat door de sales en inkoopafdelingen niet vergeten kan worden om de algemene voorwaarden mee te sturen.

Wil je weten of je goed omgaat met jouw algemene voorwaarden? Bel ons gerust om vrijblijvend te sparren: 020 470 0177