Gezondheidsrisico’s en asbestbeschermingsbeleid

25 april 2019

Pieter Huisman

Asbest

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico’s wonen en werken in een gebouw met asbest vaak verwaarloosbaar

Uit recent onderzoek uitgevoerd door TNO, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en adviesbureau Crisislab blijkt dat het verwijderen van asbest en wonen en werken in een gebouw met asbest veel minder riskant is voor de gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. Sterker, de gezondheidsrisico’s blijken in veel gevallen verwaarloosbaar.

De aanwezigheid van asbest leidt in Nederland tot een verplichting beschermingsmaatregelen te treffen. Bepalend voor de noodzaak om maatregelen te nemen is de aanwezigheid van asbest, en niet de feitelijke blootstelling (door inhalatie) daaraan. In veel situaties is echter niet duidelijk of daadwerkelijk sprake is van feitelijke blootstelling aan asbest. Bovendien zijn de bijbehorende gezondheidsrisico’s op lange termijn niet vastgesteld.

Tot dusver worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet zonder dat enig inzicht bestaat in de mate van blootstelling aan asbest en het gezondheidsrisico dat de betrokkene loopt. Dit onderzoek geeft aanleiding om een wetenschappelijk onderbouwd beschermingsbeleid op maat vast te stellen.

In dit artikel wordt eerst kort een juridisch kader gegeven van de beschermingsmaatregelen die ondernemingen verplicht zijn te treffen. Het gaat dan om bedrijven waarvan de werknemers in hun werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest en ondernemingen specifiek werkzaam in de asbestinventarisatie- en asbestverwijderingssector. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten en de daarbij behorende conclusies besproken.

Klik hier om het artikel verder te lezen. Dit artikel van mr. Pieter Huisman verscheen eerder in het vakblad Asbestmagazine, april 2019.