Asbestsaneerders en -laboranten opgelet! Onaangekondige bijwoningen door Raad van Accreditatie

7 september 2016

Pieter Huisman

Asbest

Asbestsaneerders

De laatste jaren is er met enige regelmaat ophef geweest over niet goed uitgevoerde eindbeoordelingen conform NEN 2990:2012 door asbestlaboratoria. Het toezicht op deze eindbeoordelingen wordt uitgevoerd door de Raad van Accreditatie (hierna: RvA). De RvA oefent haar toezicht uit door eindbeoordelingen na asbestsaneringen bij te wonen.

Wat zijn de gevolgen voor asbestsaneerders en -laboranten?

FENELAB – de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria – heeft nu met de RvA afgesproken dat voor een pilotperiode van twee jaar – vanaf september 2016 – er onaangekondigde bijwoningen zullen gaan plaatshebben, om zo het toezicht te intensiveren. De achtergrond van deze aanpassing is om te bezien in hoeverre met deze systematiek het vertrouwen in de eindbeoordelingen  verder kan toenemen. 

asbestsaneerdersDeze aanpak heeft niet alleen gevolgen voor de laboratoria (qua intensiteit en accuratesse van de planning) maar ook voor de saneerders. In de praktijk moeten de asbestlaboratoria namelijk dagelijks voor 18:00 uur de planning van eindbeoordelingen voor de volgende dag door gaan geven. Hiernaast moeten de volgende wijzigingen direct aan de RvA worden gemeld: 

  • annuleringen;  
  • wijziging in aanvangstijd van eindbeoordelingen indien dit twee uur of meer is; 
  • op de dag aangenomen opdracht.  

Let op! Asbestsaneerders
Ook asbestsaneerders zullen als gevolg hiervan nauwkeurig en tijdig moeten (gaan) communiceren met de door hun ingeschakelde laboratoria.  

FENELAB heeft de leden van FENELAB TC Asbest inmiddels geïnformeerd en heeft eind augustus 2016 ook Ascert voorzien van informatie. Wij verwachten dat Ascert de asbestsaneerder hierover ook nog zal benaderen maar vinden het belangrijk om u hierbij alvast te informeren.

Tijdens en na afloop van de pilotperiode wordt er door FENELAB en de RvA geëvalueerd.

Is er bij u een niet goed uitgevoerde eindbeoordeling uitgevoerd en heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier: