Assistentiehonden en toegang tot openbare ruimten

Assistentiehonden

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Op 14 juli 2016 is het Verdrag daadwerkelijk in werking treden. Een goede ontwikkeling voor de toegang van assistentiehonden!

Aanpassingen

Beheerders van openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels moeten er rekening mee houden dat deze vanaf 14 juli 2016 voor personen met een handicap toegankelijk moeten zijn. Waar nodig moeten daarvoor doeltreffende aanpassingen worden gemaakt. Onder het verrichten van dergelijke aanpassingen wordt ook het toelaten van assistentiehonden verstaan.

Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden en honden voor mensen met PTSS (bijvoorbeeld veteranen) zijn enkele voorbeelden van assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar. Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden.Assistentiehonden toegang

Personen die worden geassisteerd door een assistentiehond mogen sinds 14 juli 2016 niet meer worden geweigerd in deze ruimten. Nu gebeurt dat vaak nog wel. Weigering van de toegang van een assistentiehond houdt feitelijk in dat de betrokken persoon eveneens wordt geweigerd.

Hygiëneregels

Zo zijn horecagelegenheden bang dat zij met het toelaten van de honden de hygiëneregels overtreden. De nieuwe Hygiënecode die 1 april jl. is ingegaan biedt duidelijkheid: assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants.

Ook mogen taxi’s mensen met een assistentiehond niet weigeren in hun auto’s. Een excuus als allergie mag geen reden zijn om een persoon met assistentiehond niet mee te nemen.

Strafbaar

Het weigeren van een assistentiehond valt onder strafbare discriminatie als bedoeld in artikel 429quater lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel is discriminatie wegens handicap strafbaar gesteld. Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een veroordeling op grond van het Wetboek van Strafrecht het sluitstuk van de handhaving is. Dat wil zeggen dat er eerst andere vormen van handhaving worden ingezet voordat een weigeraar op grond van het strafrecht vervolgd en (mogelijk) veroordeeld wordt.

Weigering melden

Een toegangsweigering of weigering in een taxi kan gemeld worden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden:

Via de website www.stichtingga.nl of via e-mail stichting@gebruikersassistentiehonden.nl.