Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: Waarmee dient u rekening te houden?

29 december 2016Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

Het non-concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst kenmerkt zich door de verplichting van de handelsagent om – tijdens of na de beëindiging van de samenwerking – gedurende een bepaalde periode niet concurrerend te handelen ten opzichte van zijn principaal. Het non-concurrentiebeding kan de vorm hebben van een verbod om soortgelijke of dezelfde producten te vertegenwoordigen als de


De “klantenvergoeding van de distributeur in Duitsland”

17 oktober 2016Agentuur en distributie Door: Jelmer Overdijk

Anders dan de handelsagent, heeft de distributeur naar Nederlands recht geen wettelijk verankerd recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de distributieovereenkomst door zijn leverancier. Volgens Duitse rechtspraak kan de distributeur wel recht hebben op een beëindigingsvergoeding. Namelijk, als aan drie voorwaarden is voldaan. De Duitse rechtspraak zoekt hierbij aansluiting bij de agentuur richtlijn. Het


Verplichte deelname aan StiPP: geldt dit ook voor mij?

2 juni 2016Arbeidsrecht Door: Jelmer Overdijk

Regelmatig krijgen wij vragen van ondernemers in het kader van de verplichte deelname aan het pensioenfonds van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Hoe weet u als ondernemer of u verplicht bent deel te nemen aan de StiPP pensioenregeling? StiPP is verantwoordelijk voor de pensioenregeling in de branche voor personeelsdiensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld uitzendbureaus, payrollbedrijven


Wanneer is sprake van een “nieuwe klant” voor de klantenvergoeding van de handelsagent?

3 mei 2016Aansprakelijkheidsrecht, Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

In het verleden werd door ons al een blog geschreven over de klantenvergoeding van de handelsagent bij beëindiging van de  agentuurovereenkomst. Op 7 april 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een  arrest gewezen waarin zij duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van het begrip “nieuwe klanten”. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft