Alle blogs van Jette Konings

Aansprakelijkheid van de handelsagent

In hoeverre kan een handelsagent door de principaal aansprakelijk worden…

Jette Konings

12-05-2014

Uitleg overeenkomst

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd…

Jette Konings

11-02-2014

Exclusief afnamebeding in strijd met het mededingingsrecht?

Op 25 oktober 2013 heeft de Hoge Raad een arrest…

Jette Konings

26-11-2013

Vier opvolgende arbeidsovereenkomsten

In een arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 30…

Jette Konings

06-08-2013

Herhaaldelijk stuiten van de verjaring van een rechtsvordering

De Nederlandse wet kent verschillende verjaringstermijnen. Een verjaringstermijn is een…

Jette Konings

22-05-2013

Handelen namens een BV i.o.

Een vennootschap in oprichting is geen rechtspersoon of rechtsvorm van…

Jette Konings

24-04-2013

De uitleg van commerciële contracten: taalkundig of toch Haviltex?

In 2007 heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen…

Jette Konings

10-04-2013

Civiele aansprakelijkheid als gevolg van kartelafspraken

Op grond van het (Europese) mededingingsrecht zijn kartelafspraken verboden. Zij…

Jette Konings

28-03-2013

Dwaling door onjuiste informatie via een derde

Op 1 februari 2013 heeft de Hoge Raad een arrest…

Jette Konings

13-03-2013

Zorgplicht bank bij Stichting Derdengelden

In de blog van 29 januari 2013 is de uitspraak…

Jette Konings

14-02-2013

Schadevergoeding bij leverancierswissel

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam bevestigd dat partijen gedurende de…

Jette Konings

30-01-2013

(Wijziging van) het bodemrecht van de fiscus

In Nederland heeft de fiscus het zogenaamde bodemrecht. Kort gezegd…

Jette Konings

14-01-2013

Berekening klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst

Op 2 november 2012 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waarin…

Jette Konings

15-11-2012

Het concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst

Een concurrentiebeding is een veel voorkomende bepaling in een agentuurovereenkomst.…

Jette Konings

01-11-2012

Verkopen via internet door een distributeur

“Wat kan uw leverancier u als distributeur verplichten ten aanzien…

Jette Konings

24-10-2012

Opzegbaarheid van duurovereenkomsten

Hoewel de literatuur deze mening al langer was toegedaan, heeft…

Jette Konings

17-10-2012