Uitleg van overeenkomsten: hoe zit het ook alweer?

16 september 2016Contractenrecht Door: Jonathan Crozier

Misschien wel het meest besproken onderwerp van het contractenrecht is de uitleg van overeenkomsten. Daarbij valt vaak de term “Haviltex”, verwijzend naar een belangrijk arrest van de Hoge Raad met die naam. Bij uitleg van overeenkomsten gaat het om het achterhalen van de betekenis van een term of clausule in een overeenkomst en de bedoelingen […]


Komende regelgeving voor conservatoir bankbeslag in de EU

20 mei 2016Ondernemingsrecht Door: Jonathan Crozier

Conservatoir (bank)beslag Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure met als doel de verhaalspositie van de schuldeiser in een zo vroeg mogelijk stadium en zoveel mogelijk veilig te stellen. Hiertoe dient de schuldeiser een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde voorzieningenrechter, die verlof dient te geven. Indien de schuldeiser op de […]


Verval Verklaring Arbeidsrelatie per 1 mei 2016

18 februari 2016Contractenrecht Door: Jonathan Crozier

Op 2 februari jl. is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (de “Wet DBA”) aangenomen in de Eerste Kamer. Met de Wet DBA wordt de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (de “VAR-verklaring”) afgeschaft. Wat is een VAR-verklaring?In het fiscale recht en in het arbeidsrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen (zzp’ers). Dit onderscheid is voor […]


Wijzigingen in het jaarrekeningrecht

16 november 2015Ondernemingsrecht Door: Jonathan Crozier

Op 1 november 2015 is de Europese richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen voor het Nederlandse jaarrekeningrecht. Wijziging publicatietermijn per 1 november 2015 31 januari is een datum die bij veel bestuurders omcirkeld […]


Het enquêterecht: hoe zit het ook alweer?

2 november 2015Ondernemingsrecht Door: Jonathan Crozier

Binnen een vennootschap kunnen tal van conflictsituaties zich voordoen tussen de bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van een vennootschap. Ter oplossing van dergelijke conflicten kan het enquêterecht dienen. De doeleinden van een enquêteprocedure zijn niet slechts de sanering en het herstel van de gezonde verhoudingen binnen de onderneming, maar tevens opening van zaken en vaststelling van […]