Stand van zaken: hoe zit het met de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand?

25 oktober 2016Contractenrecht Door: Kim Aupers

Al in 2014 heeft een verzekerde een zaak aangespannen tegen de rechtsbijstandverzekeraar DAS. Het betrof een werknemer die een conflict had met de DAS. Hij eiste dat de DAS de proceskosten en het honorarium van de zelfgekozen advocaat in de ontslagprocedure bij het UWV aan hem zou vergoeden. De DAS weigerde dit en heeft daartoe


Aansprakelijkheid op grond van de WAV: voorkom boetes!

10 augustus 2016Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Contractenrecht Door: Kim Aupers

Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Bij overtreding zijn de boetes vaak hoog en in de praktijk slaagt een beroep op matiging van de boete zelden (zie ook: https://vantill.nl/werkgevers-let-op-hoge-boetes-bij-overtreding-wav/). Niet alleen als werkgever heeft u te maken met deze wet, maar ook als bijvoorbeeld opdrachtgever en/of


Kritiek op asbestdakenverbod 2024

8 juni 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over het verbod op asbestdaken. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2015 omvat het verbod op asbestdaken vanaf 2024. Indien men na die tijd toch nog een asbestdak heeft, dan kan men worden verplicht het asbestdak te verwijderen en daarbij een dwangsom opgelegd krijgen. De Raad van State heeft al


Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen?

23 mei 2016Contractenrecht Door: Kim Aupers

Wat is een duurovereenkomst? Een duurovereenkomst is kort gezegd een overeenkomst waarbij partijen gedurende een langere periode een dezelfde soort overeenkomst uitvoeren (voortdurende prestatie). Een voorbeeld van een duurovereenkomst is een distributieovereenkomst waarbij er sprake is van herhaaldelijke leverings- en betaalverplichting. Lange tijd was het niet geheel duidelijk of duurovereenkomsten konden worden opgezegd. Het uitgangspunt


Asbest gemist? Het belang van algemene voorwaarden in de asbestbranche

20 april 2016Bouwrecht Door: Kim Aupers

Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld na de sanering van asbest alsnog asbest in een pand wordt aangetroffen. In dat verband wordt door de opdrachtgever vaak de saneerder en/of de inventariseerder aangesproken. Partijen in de asbestbranche lopen, hoe zorgvuldig zij hun werkzaamheden uiteraard ook uitvoeren, het risico na uitvoering van hun werkzaamheden geconfronteerd te worden met


Recht op vrije advocaatkeuze

13 april 2016Contractenrecht Door: Kim Aupers

Verzekerde heeft recht op vrije advocaatkeuze Over het recht op vrije advocaatkeuze heb ik al eerder geblogd. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak (DAS/Sneller)  kort gezegd geoordeeld dat uit de Europese Richtlijn (artikel 4 van de Richtlijn 87/344/EEG) voortvloeit dat de rechtsbijstandverzekeraar zijn verzekerde in iedere gerechtelijke procedure


Krakers ontruimen

29 maart 2016Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Kim Aupers

In het geval uw pand wordt gekraakt, zijn er verschillende mogelijkheden om tot ontruiming over te gaan. Ontruiming op basis van het wetboek van strafrecht In 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking getreden en is het kraken van gebouwen strafbaar gesteld. Dit is opgenomen in artikel 138a Wetboek van strafrecht (Sr). Dit


Zorgplicht assurantietussenpersoon

23 maart 2016Aansprakelijkheid, Contractenrecht Door: Kim Aupers

Het uitgangspunt is dat de assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht (HR 10 januari 2003, NJ 2003/375). Over de reikwijdte van die zorgplicht is onder meer in een arrest van het Hof Den Haag (d.d. 7 oktober 2014,  kort gezegd


Van VAR naar modelcontracten

9 maart 2016Bouwrecht, Contractenrecht Door: Kim Aupers

  Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) hebben nu vaak een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarmee zij kunnen aantonen dat zij ZZP’er zijn, en niet in dienst zijn bij hun opdrachtgever. Dit is doorgaans ook in het belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever verkiest in dergelijke gevallen namelijk het inschakelen van een ZZP’er boven indienstneming van een werknemer. Daarnaast


Verbod op asbestdaken

10 februari 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Vorig jaar, op 3 maart 2015, is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 bij de Tweede Kamer ingediend (pdf). Dit ontwerpbesluit omvat een verbod op asbestdaken vanaf 2024. In Nederland liggen vele miljoenen vierkante meters daken met daarin asbest. Op grond van het ontwerp zijn de eigenaren zelf