Hoe zit het als toeristenverhuur van je woning door de splitsingsakte wordt verboden?

4 oktober 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

De laatste jaren wordt het steeds meer gebruikelijk om als woningeigenaar je woning te verhuren via (voornamelijk) Airbnb. Het is vrij eenvoudig om je woning via internet aan te bieden aan toeristen en je kunt er een behoorlijk leuk zakcentje mee verdienen. Als de woning een appartement is, dan ben je als eigenaar ook gebonden


Bedrijf en woning samen in VvE, wat te doen in geval van overlast?

1 september 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Een appartementengebouw hoeft niet alleen uit woningen te bestaan. Ook bedrijfs- en winkelruimten kunnen onderdeel uitmaken van het gebouw. De bedrijfseigenaren zijn –net als de woningeigenaren- lid van de VvE en dienen zich aan de VvE regels te houden. Het gebruik van de bedrijfsruimten zal anders zijn dan het gebruik van de woonruimten. Zo zullen


Airbnb en de VvE

18 april 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Het onderwerp Airbnb blijft de gemoederen bezig houden. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam een tweetal uitspraken gedaan over een verbod in de splitsingsakte om een privé appartement te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. In deze procedures komt de vraag aan de orde of Airbnb-activiteiten als overtreding van deze verbodsbepaling moeten worden beschouwd. In een eerdere


Winkeleigenaar gebonden aan splitsingsakte

18 februari 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Niet alleen een woongebouw, maar ook een winkelcentrum kan zijn gesplitst in appartementsrechten. De eigenaren van de winkels zijn dan (ondermeer) gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte. Ingrijpende besluiten tot bijvoorbeeld het uitvoeren van een kostbare renovatie van het winkelcentrum kunnen door de VvE worden genomen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch had onlangs te oordelen over


Airbnb

8 oktober 2015Appartementsrecht Door: Kim Kroon

De verhuur van woningen via Airbnb heeft de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Met name in de grote steden, voornamelijk Amsterdam, is het een lucratieve manier om extra inkomen te genereren. Een appartementseigenaar is echter ook gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte en het kan voorkomen dat juist de splitsingsakte een dergelijke vorm


Machtiging vergadering nodig voor instellen hoger beroep?

22 april 2015Geen categorie Door: Kim Kroon

In het merendeel van de splitsingsaktes wordt (kort gezegd) bepaald dat het bestuur de machtiging van de vergadering nodig heeft voor het instellen van rechtsvorderingen, maar dat dit niet nodig is voor het voeren van verweer in een procedure. Zie ondermeer artikel 41 lid 4 Modelreglement 1992 en artikel 53 lid 5 Modelreglement 2006. Deze


Verhuur woning aan studenten niet toegestaan

11 november 2014Onroerend goed Door: Kim Kroon

Appartementseigenaren realiseren zich vaak niet dat zij zijn gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte. Deze bepalingen kunnen het beoogde gebruik van een appartementseigenaar behoorlijk beperken. In een eerdere blog heb ik een uitspraak van het Hof Amsterdam behandeld, waarin het een eigenaar op grond van bepalingen uit de splitsingsakte werd verboden zijn woning te


Beëindiging huurovereenkomst door curator in faillissement, plicht tot het voldoen van contractuele schadevergoeding?

2 december 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Kroon

Artikel 39 van de Faillissementswet biedt (kort gezegd) zowel de curator als de verhuurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen in geval van faillissement van de huurder. De totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel toont aan dat het artikel berust op een belangenafweging. Enerzijds gaat het om het belang van de boedel tot voorkoming van


Hoge Raad stelt beoordelingscriterium “individuele” of “gemeenschappelijke” ruimte gebouwen vast

5 november 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten in een gebouw  tot een privé-gedeelte behoren, mag slechts acht worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. In een recente uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat aan andere dan in


Een huurbeding in de hypotheekakte

4 oktober 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

In de meeste hypotheekakten is een zgn. huurbeding opgenomen. Een dergelijk beding houdt (kort gezegd) in dat het de hypotheekgever (de eigenaar van de woning) niet is toegestaan om de woning te verhuren, tenzij de hypotheekhouder (meestal de bank) daar toestemming voor heeft gegeven. Mocht de hypotheekgever de woning in strijd met het huurbeding toch