Uitzenden: is een allocatiefunctie vereist?

8 december 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die de gemoederen al lange tijd bezighoudt. Het betreft een zaak waarin de vraag speelde wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst. Nauwkeuriger geformuleerd speelde de vraag of voor een succesvol beroep op de artikelen 7:690 en 7:691 BW, aangaande de uitzendovereenkomst, vereist is dat de


Afschaffing van de VAR: wat opdrachtgever en zzp’er moeten weten

22 augustus 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Per 1 mei 2016 is er voor opdrachtgevers en zzp’ers veel veranderd. Per die datum is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Wat betekent dat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? De belangrijkste veranderingen zet ik hierna op een rij. Per 1 mei 2016 is de VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft. De VAR heeft dus per


Adviesrecht ondernemingsraad bij doorstart na faillissement?

14 juli 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad (OR). Dit adviesrecht heeft tot doel werknemers actief te betrekken bij besluiten binnen de organisatie van de werkgever die van belang zijn voor de werknemers. Het adviesrecht, en ook de andere rechten van de


De billijke vergoeding: hoe hoog?

20 juni 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Met de Wet Werk en Zekerheid(WWZ) is de transitievergoeding geïntroduceerd. In beginsel hebben alle werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest recht op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, niet wordt verlengd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden. Dit is een grote verandering ten opzichte van


Pensioenontslagbeding en pensioengerechtigde leeftijd

13 mei 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Veel arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bevatten een ‘pensioenontslagbeding’. Een dergelijk beding houdt in dat de arbeidsovereenkomst, ondanks dat die is aangegaan voor onbepaalde tijd, bij het bereiken van een zekere leeftijd toch van rechtswege eindigt. In veel gevallen spreken partijen af dat deze einddatum de


De zieke werknemer: hoe ver gaat privacy?

4 mei 2016Arbeidsrecht, Privacy Door: Loes Sluiter

De privacy van werknemers wordt gewaarborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet wordt de verwerking van persoonsgegevens door onder andere werkgevers aan banden gelegd. Wat mogen werkgevers wel en niet als een werknemer ziek is? Uitgangspunt in de Wbp is dat gegevens rondom de gezondheid van een werknemer niet mogen worden (op)gevraagd


Faillissement en ontslag, hoe zit dat?

6 januari 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Helaas geldt niet voor alle werknemers dat zij met een frisse start het nieuwe jaar in kunnen gaan. Onder andere warenhuis Vroom & Dreesmann en drogisterij DA zijn in de laatste week van 2015 failliet verklaard. Marius Dekkers schreef al een blog over uitstel van betaling  – voorafgaand aan een faillissement – en de gevolgen


Over werkweigering, het inhouden van vakantiedagen en de eindafrekening

23 augustus 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer eindigt, dient de werkgever een eindafrekening op te stellen. Voor de werkgever is dit vaak een aanleiding om al hetgeen hij nog te verrekenen heeft met de werknemer bij de eindafrekening te betrekken. Zo verrekende een werkgever onlangs de uren die een werknemer


Zieke werknemer en toch ontslag?

6 augustus 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Een zieke werknemer wordt in beginsel beschermd tegen ontslag door het opzegverbod tijdens ziekte. In beginsel, want er zijn situaties denkbaar waarin dit opzegverbod de zieke werknemer toch niet beschermd. Een dergelijke situatie deed zich voor in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In deze zaak verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met


Sommelier Amstel Hotel neemt slok wijn: ontslag op staande voet

27 maart 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Het ontslag op staande voet blijft een interessant onderwerp, niet in de laatste plaats omdat het hierbij vaak om opmerkelijke feiten gaat. Zo ook een hier te bespreken zaak die diende bij de rechtbank Amsterdam. Wat speelde er? Amstel Hotel caterde op 18 november 2013 een groot evenement dat plaatsvond in theater Carré in Amsterdam.