Alle blogs van Mirjam van Schoonhoven

ABN Amro lijkt beleid opslagverhoging bij rentederivaten te hebben gewijzigd

ABN Amro lijkt een beleidswijziging te hebben doorgevoerd met betrekking…

Wenk bij uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 april 2014

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij…

Minister Dijsselbloem beantwoordt Kamervragen over risico’s rentederivaten

Op 28 mei jl. heeft Minister Dijsselbloem van Financiën Kamervragen…

Banken gaan dienstverlening rentederivaten herbeoordelen

De AFM komt in actie: in het nieuwsbericht van 28…

Hof Den Bosch: schending bijzondere zorgplicht bij aangaan renteswaps

De renteswap blijft volop in het nieuws. Na de baanbrekende…

Handelen namens BV in oprichting, hoe zat het ook alweer?

Je ziet het vaak gebeuren: er zijn ambitieuze plannen voor…

Rabobank schendt zorgplicht bij verkoop renteswap aan MKB-bedrijf

Sinds enige tijd zijn kredieten waarbij een rentederivaten constructie, zoals…

Wenk bij uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 20 november 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij…

Geldig verrekenverbod in algemene voorwaarden bij levering G-Star

In de wet is vastgelegd dat een beding in de…

Lingerie van het merk Sapph schept verwarring

Een Chinese producent van lingerie blijft met drie onbetaalde facturen…

Wenk bij uitspraak rechtbank Den Haag d.d. 18 september 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij…

Wenk bij uitspraak Hof Amsterdam d.d. 5 september 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij…

Persoonlijke aansprakelijkheid voor optreden namens niet bestaande rechtspersoon

Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat sprake is…

Heeft een aandeelhouder recht op informatie van het bestuur van het vennootschap

Regelmatig vragen individuele aandeelhouders of zij recht hebben op informatie…

Cherry picking binnen concern

Binnen concerns kunnen herstructureringen plaatsvinden, door bijvoorbeeld het verkopen van…

Opvolgend werkgeverschap bij doorstart

De ketenregeling voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd…

Abstracte bankgaranties Fyra moeten worden uitbetaald

Het Fyra debacle heeft reeds verschillende gerechtelijke procedures op gang…

Décharge van de stichtingsbestuurder

Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt vaak door een…

Verplichte inschrijving van BV in handelsregister

In de praktijk blijkt dat bestuurders zich vaak niet bewust…

Aansprakelijkheid van de onbezoldigde bestuurder

In Nederland zijn talloze verenigingen en stichtingen die worden bestuurd…