Alle blogs van Pieter Huisman

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Bibob

Bibob

Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat zij…

Pieter Huisman

26-08-2019

verbod op asbestdaken

Géén verbod op asbestdaken

Er komt, ondanks het akkoord van de Tweede Kamer, voorlopig…

Pieter Huisman

24-06-2019

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico’s en asbestbeschermingsbeleid

Gezondheidsrisico’s wonen en werken in een gebouw met asbest vaak…

Pieter Huisman

25-04-2019

Terugwerkende kracht

Met terugwerkende kracht een CAO naleven?

Ondernemingen in de bouwsector vallen vaak onder de Bouw CAO.…

Pieter Huisman

29-01-2019

Uitbreiding Wet Bibob

Uitbreiding Wet Bibob

De minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, en de minister…

Pieter Huisman

21-01-2019

Asbestdaken

Asbestdaken verboden na 2024!

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met…

Pieter Huisman

26-11-2018

Openbaarmaking

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering

Als de tuchtrechter een medische beroepsbeoefenaar een maatregel oplegt vindt…

Pieter Huisman

19-11-2018

belanghebbende

Opkomen voor concurrentiebelangen in het bestuursrecht, een kansloze exercitie?

Stel je exploiteert een tankstation met bijbehorende wasstraat aan de…

Pieter Huisman

02-11-2018

rechter

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein…

Pieter Huisman

10-09-2018

Subsidieregeling

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Deze subsidieregeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd…

Pieter Huisman

10-09-2018

uitspraak overheidsaansprakelijkheid

Uitspraak overheidsaansprakelijkheid: Schade aan pand

Verhuurders, opgelet! Op 27 oktober 2017 heeft de Hoge Raad…

Pieter Huisman

15-11-2017

asbestsaneerder

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW?

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken…

Pieter Huisman

02-08-2017

Cybersecurity

Komst meldplicht Cybersecurity

Op 19 januari 2016 is het wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht…

Pieter Huisman

16-05-2017

lichaamsmateriaal

Opsporing en in databanken opgeslagen lichaamsmateriaal

Eind vorige maand heeft Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en…

Pieter Huisman

15-05-2017

Legesheffing

Legesheffing en btw (3)

Omgevingsdiensten nemen het werk van aangesloten gemeenten over, bijvoorbeeld bij…

Pieter Huisman

10-04-2017

legesheffing door gemeenten

Legesheffing door gemeenten (2)

Zoals eerder bericht: leges mogen slechts worden geheven voor diensten…

Pieter Huisman

10-04-2017

openbaarmaking vergrijpboetes

Openbaarmaking vergrijpboetes (fiscale) adviseurs

Staatssecretaris Wiebes heeft bij brief van 17 januari 2017 aangekondigd…

Pieter Huisman

03-02-2017

Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind

Aan de langslepende kwestie van het Hilversumse vuurwerkverbod is een…

Pieter Huisman

20-12-2016

Is de minister van Veiligheid en Justitie nu helemaal gek geworden?

Ik val zelden van mijn stoel, maar vanmorgen was het…

Pieter Huisman

28-10-2016