Alle blogs van Roderick Beuker

Wet doorstroming huurmarkt

Op 1 juli jl. is de Wet doorstroming huurmarkt in…

Roderick Beuker

21-07-2016

Internetpesters aangepakt

In samenwerking met Van Till advocaten is het televisieprogramma "Internetpesters…

Roderick Beuker

26-04-2016

Kan een betalingsregeling eenmalig worden herzien?

Het spreekt voor zich dat bedrijven en particulieren in tijden…

Roderick Beuker

11-09-2013

Vernietiging van voor de huurder nadelige bepalingen

Artikel 290 en verder van boek 7 BW heeft betrekking…

Roderick Beuker

23-08-2013

Exploitatieplicht voor de huurder

In menige huurovereenkomst is een exploitatieplicht opgenomen, hetgeen betekent dat…

Roderick Beuker

25-07-2013

Verhuren van appartementen toegestaan?

Tegenwoordig verhuren veel appartementseigenaren hun appartement telkens voor korte periodes…

Roderick Beuker

02-04-2013

Executie op grond van hypotheekakte

Notariële aktes - zoals hypotheekaktes - kunnen een executoriale titel…

Roderick Beuker

15-02-2013

Domiciliekeuze

Voor het geval een geschil zou ontstaan omtrent de (niet-)nakoming…

Roderick Beuker

08-02-2013

Opschorting bij vermoeden toekomstige wanprestatie

Onder de huidige economische omstandigheden komt het helaas regelmatig voor…

Roderick Beuker

18-01-2013

De aanwezigheid van drugs in een huurwoning

Niet zelden is de aanwezigheid van verdovende middelen in een…

Roderick Beuker

10-01-2013

Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden?

Polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars bepalen onder meer dat rechtsbijstand in beginsel…

Roderick Beuker

16-11-2012