Alle blogs van Solange Drieshen

Gewijzigde Wet Bibob treedt per 1 augustus in werking

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)…

Solange Drieshen

31-07-2020

Geld

In verzet tegen coronaboete

Afgelopen periode is er in de media veel aandacht besteed…

Solange Drieshen

29-05-2020

Van Till advocaten vraagt om herziening opgelegde Airbnb-boetebesluiten

In de Huisvestingswet 2014 is bepaald dat het verboden is…

Solange Drieshen

04-03-2020

De cautieplicht en het zwijgrecht in het punitieve bestuursrecht

De cautieplicht en het zwijgrecht in het punitieve bestuursrecht Wanneer…

Solange Drieshen

22-11-2019

Toetsingskader

Toetsingskader woningsluitingen 13b Opiumwet

Het sluitingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet – handvatten…

Solange Drieshen

09-09-2019

bestuursorgaan

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving

In (voorgenomen) handhavingsbesluiten van bestuursorganen komt met grote regelmaat het…

Solange Drieshen

08-08-2019

Preventieve handhaving

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent twee vormen van…

Solange Drieshen

29-07-2019

PAS

OpgePASt: geen activiteiten meer mogelijk op basis van het Programma Aanpak Stikstof

Maandenlang werd de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…

Solange Drieshen

17-07-2019

raadsman

Het recht op een raadsman tijdens een verhoor

Van recht op een raadsman voorafgaand aan een verhoor tot…

Solange Drieshen

18-06-2019

toezichthouder

Wat mag een toezichthouder?

Grenzen aan bestuurlijk toezicht? Ondernemers, opgelet! Stelt u zich voor,…

Solange Drieshen

06-06-2019

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete: wanneer mag bestuursorgaan invorderen?

Op 21 december 2016 heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam…

Solange Drieshen

28-05-2019

bestuurlijke waarschuwing

Wat is een bestuurlijke waarschuwing?

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Solange Drieshen

13-05-2019

feitelijk leidinggever

Strafbaar ‘feitelijk leidinggeven’ aan een rechtspersoon

Er kan iets in uw onderneming gebeuren waardoor een toezichthouder,…

Solange Drieshen

15-04-2019

Certificatieschema asbest

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling…

Solange Drieshen

03-04-2019

huisvesting

De (on)mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten

De (on)mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten Deze maand publiceerde de…

Solange Drieshen

04-05-2018

publicatie inspectiegegevens

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Solange Drieshen

17-08-2017

Sloopbeleid en gedoogbeleid

Verplichte sloop na jarenlang gedoogbeleid?

Op donderdag 29 juni 2017 kopte De Gooi- en Eemlander…

Solange Drieshen

07-07-2017

Opgelegde randvoorwaardenkorting is geen bestraffende bestuurlijke sanctie

Vergaande consequenties van onjuiste uitleg van de term ‘bestuurlijke bestraffende…

Solange Drieshen

31-10-2016

Autoriteit Persoonsgegevens: wifi-tracker in winkelgebied in strijd met privacywetgeving

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) verricht onderzoek in Nederland naar…

Solange Drieshen

13-09-2016

Peilbaken

Levert een peilbaken een schending van privacy op?

Het inzetten van technische apparatuur om inzicht te krijgen in…

Solange Drieshen

08-08-2016