Alle blogs van Solange Drieshen

Certificatieschema asbest

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling…

Solange Drieshen

03-04-2019

huisvesting

De (on)mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten

De (on)mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten Deze maand publiceerde de…

Solange Drieshen

04-05-2018

publicatie inspectiegegevens

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Solange Drieshen

17-08-2017

Sloopbeleid en gedoogbeleid

Verplichte sloop na jarenlang gedoogbeleid?

Op donderdag 29 juni 2017 kopte De Gooi- en Eemlander…

Solange Drieshen

07-07-2017

Opgelegde randvoorwaardenkorting is geen bestraffende bestuurlijke sanctie

Vergaande consequenties van onjuiste uitleg van de term ‘bestuurlijke bestraffende…

Solange Drieshen

31-10-2016

Autoriteit Persoonsgegevens: wifi-tracker in winkelgebied in strijd met privacywetgeving

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) verricht onderzoek in Nederland naar…

Solange Drieshen

13-09-2016

Peilbaken

Levert een peilbaken een schending van privacy op?

Het inzetten van technische apparatuur om inzicht te krijgen in…

Solange Drieshen

08-08-2016

Automatische verdubbeling bestuurlijke boete in strijd met evenredigheidsbeginsel

Bij bepalen hoogte bestuurlijke boete kan niet zomaar aan matiging…

Solange Drieshen

29-06-2016

niet publiceren

Gemeente mag adres opgerolde wietkwekerij niet publiceren

In een persbericht van 6 juni jl. schrijft de Autoriteit…

Solange Drieshen

14-06-2016

bewerkersovereenkomst

Autoriteit Persoonsgegevens eist (geldige) bewerkersovereenkomst bij uitbesteden van verwerking medische gegevens

Zorginstellingen mogen de verwerking van medische gegevens, zoals het inscannen…

Solange Drieshen

13-06-2016

schaarse vergunningen

A-G buigt zich over verdelingsprocedure van schaarse vergunningen

Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er slechts één…

Solange Drieshen

08-06-2016

alcoholslot afgeschaft

Alcoholslot lijkt definitief afgeschaft

Van der Steur introduceert vernieuwde aanpak alcoholfeiten in het verkeer…

Solange Drieshen

24-02-2016

bescherming van patiëntgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens richt zich tot zorginstellingen inzake bescherming van patiëntgegevens

De regelgeving rondom privacy is onlangs aanzienlijk aangescherpt. Zowel voor…

Solange Drieshen

17-02-2016

privacy

Privacy versus het digitale tijdperk

Zowel op nationaal als Europees niveau zijn privacyregels aangescherpt Zoals…

Solange Drieshen

01-02-2016

boetebeleid

Nieuw boetebeleid in de zorg

Het Instrument van de bestuurlijke boete is een middel voor…

Solange Drieshen

22-01-2016

Als ‘concurrent’ in (hoger) beroep bij de bestuursrechter?

Naar aanleiding van de conclusie van staatsraad advocaat-generaal R.J.G.M. Widdershoven,…

Solange Drieshen

21-12-2015

De stand van zaken rondom het alcoholslotprogramma (ASP)

2015, het jaar van de ommezwaai Gedurende het jaar 2015…

Solange Drieshen

24-11-2015

Vernieuwde aanpak alcoholfeiten, einde van het alcoholslot?

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie meent dat…

Solange Drieshen

24-02-2015