Alle blogs van Van Till

16 Maart 2013: aanpassing wettelijke betalingstermijn

Naar aanleiding van een Europese Richtlijn zal de wet ten…

Van Till

08-03-2013

Ontslagvergoeding voor ambtenaren: de CRvB-formule

Het arbeidsrecht blijft in beweging. In een eerder blog hebben…

Van Till

07-03-2013

Bestuurdersaansprakelijkheid via of naast de vennootschap?

Elke handelingen van een rechtspersoon (zoals een B.V. en een…

Van Till

25-02-2013

Verkrijgende verjaring

Voor verkrijging op grond van verjaring dient sprake te zijn…

Van Till

21-02-2013

De boekhoudplicht van de (feitelijk) bestuurder

Op basis van de wet is een bestuurder van een…

Van Till

12-02-2013

Verkeerde partij gedagvaard

In een recent arrest van de Hoge Raad wordt onder…

Van Till

25-01-2013

De niet gebonden minderheidsaandeelhouder

Het nieuwe BV-recht is al weer enkele maanden van kracht…

Van Till

21-01-2013

Aandeelhoudersloyaliteit

Door de opkomst van private equity fondsen, hedge funds, venture…

Van Till

16-01-2013

Herziening van het enquêterecht

Op 12 juni 2012 is een wetsvoorstel tot herziening van…

Van Till

17-12-2012

Het betekenen van een vonnis in kort geding is niet zonder risico

Hebt u een juridisch geschil en wilt u op korte…

Van Till

06-12-2012

Vergaderrechten van certificaathouders na invoering flex-BV

Als houder van aandelen binnen een vennootschap heb je stem-…

Van Till

26-11-2012

Het voor korte tijd in gebruik geven van een appartement aan derden

Onlangs is een arrest van het Gerechtshof Amsterdam gepubliceerd met…

Van Till

22-11-2012

De mannen van het ‘old boys network’ maken ruimte voor vrouwen aan de top

Met de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht (1…

Van Till

12-11-2012

Een tegenstemmende grooteigenaar

Wat kunt u als lid van de VvE ondernemen tegen…

Van Till

09-11-2012

De positie van de aandeelhouder binnen de flex-BV

1 oktober jl. is de flex-bv in werking getreden. De…

Van Till

05-11-2012

Het tegenstrijdig belang vanaf 2013

De toekomst van het vennootschapsrecht op het gebied van tegenstrijdig…

Van Till

30-10-2012

Nietige en vernietigbare besluiten

Besluiten van de algemene vergadering van eigenaars aanvechtbaar? Bij ons…

Van Till

29-10-2012

Te hoge huurprijs?

Bent u een huurder van een winkelruimte en meent u…

Van Till

19-10-2012