Berging verbouwen tot slaap- of werkkamer, toegestaan?

De stijgende huizenprijzen leiden tot een creatiever gebruik van het bestaande vastgoed. Mensen kiezen er steeds vaker voor te investeren in hun eigen woning door te verbouwen in plaats van te verhuizen. Bergingen worden verbouwd tot extra slaap- of werkkamer en woningen worden onderverdeeld in meerdere kamers of studio’s die vervolgens per stuk worden verkocht of verhuurd. Als de woning een appartement is, dan moet u zich als eigenaar bovendien houden aan de regels van de splitsingsakte. Dit leidt regelmatig tot de nodige vragen. Een aantal van deze vragen zal in deze blogserie worden uitgelicht.

In vorige blogs is een aantal tips & tricks gegeven met betrekking tot verbouwingen in de VvE en is uitgelegd hoe het precies zit met onderverdeling of ondersplitsing van het appartement in kamers of studio’s.

In dit blog zal worden stil gestaan bij het verbouwen van een berging tot slaap- of werkkamer aan de hand van een arrest van het hof Amsterdam. Is de verbouwing van zo’n verbouwing altijd toegestaan?

Bent u op zoek naar een passend advies over uw eigen situatie? Ons team Advocaten Appartementsrecht helpt u graag. Neem contact met ons op!

Berging omschreven in splitsingsakte

De situatie doet zich regelmatig voor dat de eigenaar van een appartement ook eigenaar is van een berging op zolder. Uit de omschrijving van het appartement in de splitsingsakte en de weergave van het appartement in de splitsingstekening, volgt dat de berging op zolder onderdeel uitmaakt van het appartement.

Veelal bepaalt de splitsingsakte dat de berging ook conform de bestemming moet worden gebruikt. Anders gezegd: de eigenaar is verplicht om de berging als berging te gebruiken. Is het dan toegestaan om de berging te verbouwen en te bewonen, bijvoorbeeld door deze als slaap- of werkkamer te gebruiken? Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een arrest van het hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2019:2898).

Uitspraak rechtbank: slaapkamer in berging

In die kwestie ging het om een berging op de zolderverdieping die onderdeel uitmaakte van het appartement op de tweede verdieping. In de splitsingsakte werd het appartement als volgt omschreven:

“bovenwoning op de tweede verdieping met berging op de zolderverdieping”.

Verder bepaalde de splitsingsakte dat het appartement de bestemming woning had en dus als woning moest worden gebruikt. De berging werd echter gebruikt als logeer-, slaap-, werk- en/of wasruimte. Het was de vraag of dit gebruik wel was toegestaan.

In eerste aanleg beantwoordde de rechtbank deze vraag bevestigend. Volgens de rechtbank was deze vorm van gebruik niet in strijd met de bestemming woning. Het gehele appartement werd immers nog steeds gebruikt als woning.

Uitspraak hof: berging als slaapkamer

Het hof dacht daar anders over. Volgens het hof was de omschrijving van het appartement in de splitsingsakte ook van belang. Uit die beschrijving volgde dat de ruimte op zolder specifiek werd aangeduid als berging. Het hof verwees naar de omschrijving van het begrip berging in de Van Dale als “ruimte om iets op te bergen” en het synoniem “opslagruimte”. Het hof leidde uit de splitsingsakte af dat de opsteller van de akte deze gangbare betekenis uit de Van Dale voor ogen moet hebben gestaan.

Volgens het hof was evident dat een berging of opslagruimte geen logeer-, slaap- of werkruimte was. Een dergelijk gebruik van de berging hoefde de VvE niet toe te staan. Uitdrukkelijk werd geoordeeld dat het gebruik van de berging als wasruimte juist wel was toegestaan. Het zou algemeen bekend zijn dat bergingen vaak voor dat doel worden gebruikt.

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het gebruik van een berging als wasruimte (en het plaatsen van een wasmachine) is toegestaan en valt onder het begrip berging. Bewoning van de berging valt daar niet onder en is in principe niet toegestaan.

Toestemming VvE nodig voor gebruik berging als kamer

Dit neemt niet weg dat het voor de eigenaar met een berging op zolder nog steeds mogelijk kan zijn om deze als slaap- of werkkamer te gebruiken. De VvE kan hiervoor, bij vergaderbesluit, toestemming verlenen. Als het gaat om de eigenaar van de bovenste verdieping, de verdieping die direct onder de zolderverdieping is gelegen, dan wordt die toestemming meestal wel verleend. Geen van de andere eigenaren heeft er last van als deze eigenaar zijn berging gebruikt voor bewoning.

Dit kan, afhankelijk van de feitelijke situatie, anders zijn als het gaat om de berging van een van de andere eigenaren. Dit kan leiden tot overlast voor de eigenaar van de bovenste verdieping. Deze eigenaar had er niet bedacht op hoeven te zijn dat de zolderverdieping zou worden bewoond. Dit zou reden kunnen zijn om een dergelijk gebruik niet toe te staan of daar nadere voorwaarden aan te verbinden.

Advocaat Appartementsrecht Amsterdam

Heeft u vragen over bewoning of verbouwing van bergingen? Wilt u weten of u hiertegen kunt optreden als VvE? Of bent u als eigenaar voornemens om te verbouwen en heeft u daar vragen over? Neem dan gerust contact op met de advocaten van onze sectie appartementsrecht of bel direct naar +31204700177.