Besluit tot intrekking rijbewijs 103 herroepen: mankement alcoholslot

rijbewijs

AlcoholslotprogrammaHet rijbewijs met code 103 (alcoholslot) werd ingetrokken omdat volgens het CBR sprake was van teveel foutieve testen. De fabrikant van het alcoholslot (Dräger) stelde zich op het standpunt dat er geen sprake was van een technisch mankement van het apparaat, waarna de door cliënt gevraagde voorlopige voorziening werd afgewezen. Na het opvragen van de door Dräger uitgevoerde analyse van het alcoholslot bleek echter dat wel sprake was van een technisch mankement. De foutieve hertesten kwamen te vervallen en het CBR verklaarde het bezwaar gegrond. Het besluit tot intrekking van het rijbewijs 103 werd herroepen.

Cliënt krijgt zijn rijbewijs 103 terug en maakt aanspraak op schadevergoeding.