Bestelling niet (volledig) bij koper afgeleverd. Risico van verkoper?

Het verzenden van pakketten is niet geheel zonder risico. Pakketten kunnen gedurende de verzending kwijtraken, gestolen worden en/of beschadigen. Erg vervelend, zowel voor de verkoper als de klant. Maar wie draagt er nu het risico van wat er tijdens de verzending met het pakket gebeurt, bent u dat als verkoper of is dat uw klant?

In principe is de hoofdregel dat een gekochte zaak pas voor risico van de koper komt op het moment dat de zaak bij de koper wordt afgeleverd. Onder aflevering wordt bezitsverschaffing verstaan. Dit betekent dus in het algemeen dat het risico op de zaak- bij online bestellingen – pas overgaat wanneer de zaak daadwerkelijk aan de klant wordt overhandigd. Hierover kunnen uiteraard andere afspraken worden gemaakt.

Maar, let wel op, afwijkende afspraken waarbij het risico op de zaak al tijdens de verzending voor de klant komt kunnen bij consument-klanten in principe niet worden gemaakt. In de wet is namelijk expliciet bepaald dat de zaak pas voor risico van de consument komt indien de verkoper of een door de verkoper aangewezen vervoerder de zaak bij de consument heeft bezorgd. Hier mag niet van worden afgeweken. Dit is anders indien de consument zelf een vervoerder aanwijst. De consument moet dan wel zelf expliciet een voorstel tot een bepaalde vervoerder aan u doen. Het risico op de bestelling gaat dan over op het moment dat de bestelling door u aan de door de consument gekozen vervoerder wordt afgegeven.

En, wat nu wanneer de bestelling bij de buren is afgeleverd? In dat geval is leidend wat u met de klant heeft afgesproken. Indien expliciet is afgesproken dat bij de buren afgeleverd mocht worden, gaat het risico op de zaak over op het moment dat er bij de buren wordt bezorgd. Is daar echter niets over afgesproken? Dan ligt het risico op de producten nog steeds bij u als verkoper. Indien er dan dus iets gebeurt met de bestelling nadat deze bij de buren is afgeleverd, kan de consument – met succes – bij u aankloppen. Wees als verkoper aan consumenten dus erg voorzichtig met het afleveren van pakketten bij de buren, of maak daar duidelijke afspraken over.

Algemene voorwaarden

Indien u in uw algemene voorwaarden bepaalt dat de verzending voor risico van de verkoper is, is aan raden hierbij zorgvuldig te zijn en aan u te houden aan wat u in de algemene voorwaarden bepaalt. Dit laat een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam zien. Een online verkoper van concertkaarten bepaalde in zijn algemene voorwaarden expliciet dat de verzending van de bestelling voor risico van de koper was. Daarnaast werd in de voorwaarden ook vermeld dat indien de koper op het moment van aflevering niet thuis zou zijn, de bestelling door de vervoerder – UPS – zou worden meegenomen naar het UPS-kantoor.

In de betreffende casus gebeurde dat echter niet. De bestelling van de klant – 525 (!!) toegangskaarten à zo’n kleine € 40.000,= – werd bij de buren afgeleverd, welke uiteindelijk slechts iets meer dan één vierde van de bestelde kaarten van het aantal kaarten bij de koper afleverde. De overige 411 kaarten ontbraken. Wat daarmee is gebeurd blijkt niet uit de uitspraak.

De koper was van mening dat de verkoper hem de voor de 411 kaarten betaalde € 29.830,= terug diende te betalen omdat het risico op de kaarten niet op hem was overgegaan. De koper had de immers, in tegenstelling tot wat hij in zijn algemene voorwaarden beloofde, bij de buren had afgeleverd. De verkoper verweerde zich daartegen door zich te beroepen op de bepaling in zijn algemene voorwaarden die bepaalde dat het risico voor de verzending bij de koper lag. De rechter oordeelde echter dat een beroep op die bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De koper mocht er namelijk op vertrouwen dat de kaarten niet bij de buren zouden worden afgeleverd.