Bestuursrechtadvocaat Amsterdam

Bent u op zoek naar juridisch advies op het gebied van bestuursrecht in Amsterdam? Dan wilt u waarschijnlijk bezwaar indienen of beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente of een ander overheidsorgaan. Het bestuursrecht heeft betrekking op de relatie tussen particulieren en bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Meer concreet gaat het vaak om de volgende onderwerpen:

  • Bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning
  • Planschade bij een nieuw bestemmingsplan
  • Schadevergoeding bij een overheidsbesluit
  • Toeslagen, uitkeringen en persoonsgebonden budgetten
  • Arbeidszaken voor ambtenaren

Gespecialiseerd in bestuursrecht

Bestuursrecht is een complex rechtsgebied. Er zijn vaak meerdere wetten en regels van toepassing op de besluiten van een overheidsorgaan. Voor particulieren of bedrijven is het dan ook lastig zelf bezwaar of beroep aan te tekenen op overheidsbesluiten. Stefan Dalmolen is gespecialiseerd in bestuursrecht. Omdat Van Till advocaten ruime ervaring heeft in het bestuursrecht kunnen zij u met elk aspect van dit rechtsgebied van dienst zijn.

Voor particulieren, bedrijven en overheidsinstanties

Van Till advocaten staat zowel ondernemingen, particulieren als overheidsinstanties bij. Juist omdat wij alle partijen bijstaan, kunnen we ieder afzonderlijk geschil vanuit verschillende invalshoeken interpreteren. Ook buiten Amsterdam

Of u nu een geschil heeft met de gemeente Amsterdam, Rotterdam of Utrecht, de wet- en regelgeving is voor iedere particulier, ieder bedrijf en iedere overheidsinstantie hetzelfde. Wij adviseren en procederen ook buiten Amsterdam.

Bestuursrechtadvocaat in Amsterdam

Bent u op zoek naar juridisch advies of heeft u een vraag op het gebied van bestuursrecht in Amsterdam? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in.