Bestuursverbod voor malafide bestuurders in aantocht?

Als het aan minister Opstelten ligt, dan mogen ‘malafide’ bestuurders van gefailleerde vennootschappen vijf jaar lang niet meer als bestuurder van een andere rechtspersoon fungeren.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Herijking Faillissementsrecht heeft tot doel bestuurders die zich bezig houden met faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in aanloop naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Dat kan voor een bestuurde in voorkomende gevallen nogal wat gevolgen hebben, want niet alleen mag geen bestuursfunctie worden uitgeoefend, ook is het niet toegestaan om een commissariaat te vervullen. Een en ander voor de duur van maximaal vijf jaar. Worden er meerdere bestuursfuncties uitgeoefend, dan moeten die na de veroordeling direct worden neergelegd en moeten de aandeelhouders nieuwe bestuurders/commissarissen benoemen.

Ook ten aanzien van personen die zogenaamd ‘achter de schermen’ het roer in handen hebben kan een bestuursverbod worden uitgesproken. Het bestuursverbod gaat namelijk ook gelden voor de feitelijk (mede)beleidsbepalers, dit om ook degene die niet formeel bestuurder zijn, maar de facto het beleid van een rechtspersoon bepalen, aan te kunnen pakken.