Bibob-inlichtingenformulier

LET OP BIJ HET INVULLEN VAN BIBOB-INLICHTINGENFORMULIEREN!

Bij bijvoorbeeld aanvragen om exploitatievergunningen in de horeca, aanvragen om een bouwvergunning of een milieuvergunning, bij subsidieaanvragen of bij inschrijvingen op aanbestedingen wordt gevraagd een Bibob-inlichtingenformulier in te vullen. Let op dat dit goed gebeurt. Als daarin fouten of vergissingen worden gemaakt kan dit worden opgevat als een strafbaar feit (valsheid in geschrifte) dat wordt gepleegd om daarmee de vergunning etc. te verkrijgen. Dat wordt gezien als een afzonderlijke weigeringsgrond.

Met andere woorden: als het Bibob-inlichtingenformulier verkeerd wordt ingevuld kan dat op zichzelf al betekenen dat de vergunning niet wordt verleend, de subsidie wordt geweigerd of deelname aan een aanbesteding onmogelijk wordt. Bovendien is dan sprake van een strafbaar feit dat volgens richtlijnen van het openbaar ministerie wordt bedreigd met een gevangenisstraf van twee maanden.

Wij helpen graag met het invullen van die formulieren. Het kan een hoop narigheid voorkomen. Neem contact met ons

Onze partner en advocaat Pieter Huisman en onze advocaat Solange Drieshen helpen graag bij het invullen van de formulieren. Het kan een hoop narigheid voorkomen. Neem contact met ons op via onderstaand formulier.