Bibob

Bibob

Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat zij ondernemingen legaliseert die zij niet wenst te legaliseren. De Bibob toets vindt plaats bij een fors aantal vergunningaanvragen, bij aanbesteding en bij subsidieverlening. Ook bij transacties door de overheid op het terrein van vastgoed. De overheid let bij vergunningverlening speciaal op de horeca, kansspelen, seksinrichtingen maar ook op bouwvergunningen.

De overheid wil voorkomen dat in vergunning plichtige ondernemingen geld verkregen uit strafbare feiten wordt witgewassen en ook dat vergunningen worden gebruikt voor een onderneming waarbinnen strafbare feiten worden gepleegd. Denk aan een café waarin drugs worden verhandeld.

De overheid wil verder voorkomen dat vergunningen worden verkregen door het plegen van strafbare feiten (bijvoorbeeld: door het onjuist invullen van een Bibob formulier). Als u een Bibob inlichtingenformulier moet invullen, zorg dan dat dat goed en volledig gebeurt. Het onjuist invullen van een formulier kan op zichzelf reden zijn voor het weigeren van een vergunning. Het onjuist invullen van een formulier levert in beginsel ook een strafbaar feit op, namelijk valsheid in geschrifte. Er zijn richtlijnen van het Openbaar Ministerie waaruit blijkt dat in een dergelijk geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden wordt gevorderd. Rechters zijn over het algemeen geneigd om die vordering te volgen. Wij helpen u graag met het invullen van de betreffende formulieren. Het kan een hoop narigheid voorkomen.

Borg advocaten werkt op al deze terreinen voor cliënten die met de effecten van de Wet Bibob worden of dreigen te worden geconfronteerd.