Boete of dwangsom in Amsterdam?

Als u als particulier of als ondernemer niet voldoet aan de regelgeving van de overheid, kunt u een bekeuring, boete of last onder dwangsom tegemoet zien. U kunt dan gebruikmaken van uw rechtsbescherming. Dit is de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bestuursrechtelijke besluiten. De gespecialiseerde advocaten van Van Till in Amsterdam kunnen u hierbij voorzien van juridisch advies.

Wat is last onder dwangsom?

Een overheidsorgaan kan een last onder dwangsom opleggen wanneer een overtreding niet tijdig wordt opgelost. Bij een overtreding kunt u bijvoorbeeld denken aan een onrechtmatig gebouwde schuur. Een dwangsom is in deze zin een herstelactie om de overtreding te beëindigen. Dit gaat gepaard met een financiële sanctie.

In gebreke stellen

U kunt als particulier of ondernemer ook de overheid een dwangsom opleggen. Dit kan wanneer een overheidsorgaan te laat een beslissing neemt, bijvoorbeeld op een vergunningsaanvraag of op een ingediend bezwaarschrift. Dit heet ‘een dwangsom bij niet tijdig beslissen’.

Gespecialiseerde advocaten

Van Till advocaten in Amsterdam kan rechtshulp verlenen bij de dwangsomprocedure, maar kan ook optreden in een adviesrol. Het is in deze procedures niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen, maar het is wel raadzaam. De regels waarop een dwangsom is gebaseerd zijn soms zeer complex. Door onze grote juridische kennis en expertise kunnen wij u adviseren of bijstaan, ongeacht uw positie in de dwangsomzaak.

Een vraag omtrent een boete of dwangsom in Amsterdam?

Heeft u een vraag omtrent een boete of dwangsom in de regio Amsterdam? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in.