Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk en moet aangepast worden

boetebeleid wet arbeid vreemdelingen

boetebeleid wet arbeid vreemdelingenSinds januari 2013 geldt het ‘nieuwe’ boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav). Op grond van dat beleid wordt per overtreding van het als vreemdeling zonder werkvergunning arbeid laten verrichten een boete opgelegd van € 12.000,-. Voorheen was dat € 8.000,-. De afdeling van de Raad van State heeft nu bepaald dat het opleggen van de standaardboete van € 12.000,- onredelijk is als het gaat om niet-malafide werkgevers. De Minister had volgens de Afdeling het beleid moeten differentiëren. Nu hiervoor geen ruimte is opgenomen, is het beleid onredelijk. De Minister wordt verplicht te komen tot een genuanceerder boetesysteem en mag tot die tijd nog slechts de ‘oude’ boete van € 8.000,- opleggen.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201409962/1.