BTW-carrouselfraude

BTW-carrouselfraude

De bestrijding van omvangrijke belastingfraude, in het bijzonder de BTW-carrouselfraude, staat al enkele jaren hoog op de Europese agenda. Nederland is in deze strijd koploper. In geval van carrouselfraude is het zo dat anders dan in geval van andere vormen van belastingfraude de Belastingdienst niet zozeer inkomsten misloopt, maar daadwerkelijk geld kwijt raakt.

BTW-carrouselfraude

 

Bij BTW-carrouselfraude draagt een ondernemer geen BTW af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die BTW wel in rekening brengt. Bij BTW-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal één bedrijf de ontvangen BTW niet afdraagt. De betrokken ondernemer houdt de ontvangen BTW zelf en benadeelt op deze wijze de Belastingdienst.

Om de BTW-carrouselfraude moeilijk traceerbaar te maken zit de voor dat doel opgezette handelsketen doorgaans ingewikkeld in elkaar. Deze fraude loopt door verschillende EU-lidstaten heen. Een eenvoudig voorbeeld maakt de wijze van frauderen inzichtelijk.

Voorbeeld

Ondernemer A uit Frankrijk levert goederen aan ondernemer B in Nederland. Omdat dit een intracommunautaire levering is (een grensoverschrijdende levering binnen de Europese Unie) levert ondernemer A de goederen tegen het 0%-tarief. A brengt B dus geen BTW in rekening, A hoeft dus ook geen BTW af te dragen.

Ondernemer B verkoopt op zijn beurt de goederen vervolgens in Nederland aan ondernemer C. B brengt hiervoor uiteraard wél BTW in rekening. Die BTW moet B vanzelfsprekend aan de Belastingdienst afdragen, maar dat doet hij nu juist niet. Ondernemer C heeft BTW betaald aan ondernemer B en kan daarom die BTW als voorbelasting aftrekken.

C levert de goederen weer door aan ondernemer A in Frankrijk. Omdat dit een levering is tussen 2 EU-landen, levert C de goederen tegen het 0%-tarief. De carrousel kan daarna weer opnieuw beginnen.

In dit voorbeeld is ondernemer B de fraudeur; hij draagt de ontvangen BTW immers niet aan de Belastingdienst af. Ook A en C kunnen bij de carrouselfraude betrokken zijn, maar dat hoeft niet. Tegen de tijd dat de Belastingdienst de fraude ontdekt, is de frauderende ondernemer meestal al verdwenen. We spreken dan over een zogenaamde ‘plof-BV’. Een plof-BV is vaak enkele maanden met deze fraudevorm actief, om vervolgens met de niet afgedragen BTW te verdwijnen.

U kunt als ondernemer ongemerkt en ongewild bij BTW-carrouselfraude betrokken raken en als gevolg daarvan financiële schade ondervinden nu de Belastingdienst onder omstandigheden de door u betaalde en in vooraftrek gebrachte BTW kan weigeren. Dit speelt wanneer de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat u wist of had moeten weten dat u door uw aankoop deelnam aan BTW-carrouselfraude.

BTW-carrouselfraude

Hoe weet u nu of u met BTW-fraude te maken hebt?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven nu er verschillende vormen van BTW-carrouselfraude bestaan. Wel zijn er mogelijke signalen die op carrouselfraude kunnen duiden en waarbij u als ondernemer extra alert moet zijn op fraude, bijvoorbeeld:

  • U krijgt goederen aangeboden met een hoge waarde met een opvallend hoog transactievolume of onder de gangbare marktprijs;
  • De aanwezigheid van steeds wisselende leveranciers en kopers en handelaren die sinds kort actief zijn of net een bestuurswisseling hebben ondergaan, kunnen duiden op een mogelijke BTW-fraude;
  • De betrokken leverancier geeft al op voorhand aan aan wie u de goederen kunt doorverkopen, of, andersom, dat een (potentiële) koper u aangeeft bij wie u de door hem gevraagde goederen moet inkopen;
  • U kunt ook worden benaderd om voor u branchevreemde artikelen te verkopen of om deel te nemen aan parallelhandel.

Kortom, wees alert!

Bij dit alles komt dat voor een aantal BTW-carrouselfraudegevoelige artikelen een verhoogde aansprakelijkheid geldt. In dat geval kan de betrokken ondernemer voor het volledige niet afgedragen BTW-bedrag aansprakelijk worden gesteld. De verhoogde aansprakelijkheid geldt voor telecommunicatie- en computerapparatuur en programmatuur, foto-, film-, video- en geluidsapparatuur en beeld- en geluiddragers zoals video- en muziekcassettes, cd’s en dvd’s, landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, bijvoorbeeld auto’s, motoren, scooters en tractoren.

In het algemeen geldt dat het bij BTW-carrouselfraude meestal gaat om grote in- en verkoopvolumes, waarbij de producten doorgaans makkelijk te verhandelen zijn en een hoge waarde hebben. Daarbij moet (bijvoorbeeld) worden gedacht aan (edel)metalen zoals platina, koper kathoden en nikkel, auto’s, emissierechten op broeikasgassen, mobiele telefoons, chips (CPU’s, MPU’s en MCU’s), spelcomputers, tablets, laptops, diverse elektronica, zoals harddisks, USB-sticks, action cams en smartwatches.

carrouselfraude btw belastingdienst

Wat kunt u doen?

Wanneer u geconfronteerd wordt met een bezoek van de FIOD-ECD in verband met een vermoeden van belastingfraude is dat doorgaans een voor u en uw bedrijf ingrijpende gebeurtenis. Het is van belang dat in dat geval direct contact wordt opgenomen met een deskundige op het terrein van het formeel belastingrecht en het strafrecht om u in een vroegtijdig stadium bij te staan en uw positie te beschermen. Bij Borg Advocaten is deze expertise aanwezig. Wij zijn in staat om u in dat geval deskundig en adequaat bij te staan. Ook preventief kunt u bij Borg Advocaten ter voorkoming of ter beperking van potentiële problemen met de Belastingdienst terecht.