Aansprakelijkheid op grond van de WAV: voorkom boetes!

10 augustus 2016Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Contractenrecht Door: Kim Aupers

Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Bij overtreding zijn de boetes vaak hoog en in de praktijk slaagt een beroep op matiging van de boete zelden (zie ook: https://vantill.nl/werkgevers-let-op-hoge-boetes-bij-overtreding-wav/). Niet alleen als werkgever heeft u te maken met deze wet, maar ook als bijvoorbeeld opdrachtgever en/of […]


Wanneer is sprake van een “nieuwe klant” voor de klantenvergoeding van de handelsagent?

3 mei 2016Aansprakelijkheidsrecht, Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

In het verleden werd door ons al een blog geschreven over de klantenvergoeding van de handelsagent bij beëindiging van de  agentuurovereenkomst. Op 7 april 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een  arrest gewezen waarin zij duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van het begrip “nieuwe klanten”. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft […]