Rechtsbijstandverzekering? Kies uw eigen advocaat! 

5 juli 2018Advocaten Door: Lex de Jager

Veel particulieren en bedrijven hebben een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars hebben hun eigen juristen en advocaten in dienst. Als het nodig is, schakelt de verzekeraar voor u haar eigen advocaat in. Maar let op, u bent niet verplicht daarvan gebruik te maken. U kunt zelf uw eigen advocaat kiezen. Uw verzekeraar moet dan deze advocaatkosten vergoeden. […]


Boete voor eigenaar leegstaande woning Amsterdam

2 oktober 2017Advocaten, Onroerend goed, Overheid, Vastgoedrecht Door: Stefan Dalmolen

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam de bevoegdheid een boete op te leggen aan eigenaren van woningen die langer dan zes maanden leeg staan zonder dat daarvan melding is gemaakt. De gemeente brengt hiermee tot uitdrukking dat leegstand van woningen ontoelaatbaar is gezien het woningtekort in Amsterdam. Inmiddels is de eerste boete opgelegd aan […]


De mannen van het ‘old boys network’ maken ruimte voor vrouwen aan de top

12 november 2012Advocaten, Vennootschap en onderneming Door: Van Till

Met de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht (1 januari 2013) zal het ‘old boys network’ worden beperkt. Deze nieuwe wettelijke regeling stelt onder meer grenzen aan het aantal functies dat bestuurders en commissarissen mogen vervullen. Tevens moeten de rechtspersonen trachten om een derde van deze functies te vergeven aan vrouwen.  Beperking van het […]


Een tegenstemmende grooteigenaar

9 november 2012Advocaten Door: Van Till

Wat kunt u als lid van de VvE ondernemen tegen een VvE-lid die als grooteigenaar misbruik maakt van zijn positie? Vorige week heb ik in mijn blog al de mogelijkheid genoemd om een onredelijk besluit te vernietigen. In dit artikel bespreek ik een andere mogelijkheid om het ‘machtsmisbruik’ van een grooteigenaar tegen te gaan. Stel […]


Het non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomt

7 november 2012Advocaten, Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

In de praktijk komt het nogal eens voor dat na het einde van het dienstverband van de werknemer discussie ontstaat over het non-concurrentiebeding. Waar moet je als werkgever op letten bij (het opstellen van) een non-concurrentiebeding? De formulering van het beding kan uiteenlopen, maar in zijn algemeenheid komt het erop neer dat een werknemer na […]


De positie van de aandeelhouder binnen de flex-BV

5 november 2012Advocaten, Vennootschap en onderneming Door: Van Till

1 oktober jl. is de flex-bv in werking getreden. De regelgeving op het gebied van de besloten vennootschap is op een aanzienlijk aantal plaatsen aangepast. In deze blog zal ik kort enkele aspecten behandelen die betrekking hebben op de positie van de aandeelhouder binnen de flex-bv. Een bv is onder de nieuwe regelgeving een stuk […]


Slecht werkgeverschap kent een prijs

2 november 2012Advocaten, Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Wanneer een werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden, kent de kantonrechter in beginsel een (ontslag-)vergoeding aan de werknemer toe. De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’, waarbij de leeftijd van de werknemer, de lengte van het dienstverband en mogelijke verwijtbaarheid een rol spelen. Nu kunnen […]


Het tegenstrijdig belang vanaf 2013

30 oktober 2012Advocaten, Vennootschap en onderneming Door: Van Till

De toekomst van het vennootschapsrecht op het gebied van tegenstrijdig belang Op 1 januari 2013 treedt de Wet Bestuur en Toezicht in werking. Als gevolg van de invoering van deze wet kunnen Nederlandse vennootschappen kiezen tussen het instellen van een ‘one-tier bestuur’ of het reeds bestaande ‘two-tier bestuur’. Een ‘one-tier bestuur’ bestaat uit bestuurders met […]


Verkopen via internet door een distributeur

24 oktober 2012Advocaten, Agentuur en distributie Door: Jette Konings

“Wat kan uw leverancier u als distributeur verplichten ten aanzien van haar producten en wat niet?” Waar een distributeur in het verleden de producten die zij van haar leverancier betrok hoofdzakelijk – zo niet uitsluitend – aanbood via haar groothandel, heeft de verkoop van producten via internet de afgelopen jaren een aanzienlijke vlucht genomen. Steeds […]


Wanneer kan de ondernemingsraad advies vragen?

22 oktober 2012Advocaten, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

De ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van de ondernemer. Bijvoorbeeld besluiten met betrekking tot reorganisatie, inkrimping of juist uitbreiding van de werkzaamheden en massaontslagen. De ondernemingsraad heeft dit recht alleen indien het voorgenomen besluit voldoende concreet is. Wanneer is een voorgenomen besluit nu voldoende concreet? Het antwoord […]


Besluit ongeldig door aandeelhoudersovereenkomst

18 oktober 2012Advocaten, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Stel: je spreekt met je mede-aandeelhouder af dat zolang een van jullie tevens bestuurder van de vennootschap is, er geen wijziging in de statutaire winstverdeling ten nadele van de bestuurder zal worden aangebracht. Vervolgens worden er in strijd met deze afspraak aandelen aan een derde uitgegeven. Wat kun je hieraan doen? Er is in ieder […]