Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: Waarmee dient u rekening te houden?

29 december 2016Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

Het non-concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst kenmerkt zich door de verplichting van de handelsagent om – tijdens of na de beëindiging van de samenwerking – gedurende een bepaalde periode niet concurrerend te handelen ten opzichte van zijn principaal. Het non-concurrentiebeding kan de vorm hebben van een verbod om soortgelijke of dezelfde producten te vertegenwoordigen als de […]


De “klantenvergoeding van de distributeur in Duitsland”

17 oktober 2016Agentuur en distributie Door: Jelmer Overdijk

Anders dan de handelsagent, heeft de distributeur naar Nederlands recht geen wettelijk verankerd recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de distributieovereenkomst door zijn leverancier. Volgens Duitse rechtspraak kan de distributeur wel recht hebben op een beëindigingsvergoeding. Namelijk, als aan drie voorwaarden is voldaan. De Duitse rechtspraak zoekt hierbij aansluiting bij de agentuur richtlijn. Het […]


Uitstel van betaling McGregor. Wat moet u doen als leverancier?

14 juni 2016Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht Door: Marius Dekkers

Op 10 juni 2016 heeft de Amsterdamse rechtbank uitstel van betaling verleend aan McGregor Fashion Group (waaronder Adam Menswear). Eerder al blogde ik naar aanleiding van desurseances van betalingverleend aan onder meer V&D, Macintosh Retail (oa. Dolcis, Scapino, Invito en Manfield) en DA. Van belang is dat u zich als leverancier zo snel mogelijk bij […]


Wanneer is sprake van een “nieuwe klant” voor de klantenvergoeding van de handelsagent?

3 mei 2016Aansprakelijkheidsrecht, Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

In het verleden werd door ons al een blog geschreven over de klantenvergoeding van de handelsagent bij beëindiging van de  agentuurovereenkomst. Op 7 april 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een  arrest gewezen waarin zij duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van het begrip “nieuwe klanten”. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft […]


Faillissement Hout-Brox

18 april 2016Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Marius Dekkers

Betrokken bij faillissement Hout-Brox? Meld u bij de curator! Eerder blogte ik over de rechten van leveranciers in het geval van uitstel van betaling procedures (surseance). Dergelijke procedures monden doorgaans uit in faillissement. Zeker in geval van faillissement van uw klant is het zaak dat u zich als leverancier zo spoedig mogelijk bij de curator […]


Uitstel van betaling? Wat te doen als leverancier?!

23 december 2015Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Marius Dekkers

Deze week vroegen zowel warenhuisketen V&D, Macintosh Retail, eigenaar van onder meer Dolcis, Scapino, Invito en Manfield en DA uitstel van betaling aan. Wat houdt dat in voor u als leverancier en wat zijn uw rechten? Uitstel van betaling Wanneer een onderneming uitstel (surseance) van betaling wordt verleend, kunt u als crediteur voor de duur […]


De positie van de subagent in een agentuurrelatie

9 juli 2015Agentuur en distributie Door: Van Till

Handelsagenten kiezen er soms voor een andere agent aan te stellen die de dagelijkse werkzaamheden uitvoert, de zogeheten subagent. Gebruikelijk is dat de subagent recht heeft op een deel van de provisie en de klantenvergoeding van de hoofdagent wanneer de agentuurovereenkomst tussen de principaal en de hoofdagent eindigt. De werkzaamheden van de subagent zien immers […]


Agenturen en de VAR: wat gaat er veranderen in 2015?

16 december 2014Agentuur en distributie, Arbeidsrecht Door: Marius Dekkers

Steeds vaker komt het voor dat door de principaal bij aanvang van de relatie wordt bedongen dat door de agent een zogenaamde VAR (Verklaring arbeidsrelatie) wordt overgelegd. Dit is een verklaring die de agent kan aanvragen bij de Belastingdienst. In de verklaring laat de Belastingdienst zich uit over de vraag of wel of geen sprake […]


Aansprakelijkheid van de handelsagent

12 mei 2014Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jette Konings

In hoeverre kan een handelsagent door de principaal aansprakelijk worden gesteld voor schade die de principaal lijdt als gevolg van transacties waarbij de agent bemiddeling heeft verleend? De hoofdregel is dat – indien partijen niets hebben afgesproken – de handelsagent geen risico draagt voor de goede afloop van een transactie tussen de principaal en de […]


Nietige proceshandeling

6 februari 2014Agentuur en distributie Door: Van Till

Het kan voorkomen dat een advocaat gedurende een geding zijn hoedanigheid van advocaat verliest. De wet bepaalt (in artikel 226 lid 1 Rv) dat het geding dan van rechtswege wordt geschorst. Blijkt echter dat het geding desondanks is voortgezet, dan zijn de daarna verrichte proceshandelingen mogelijk nietig. De Hoge Raad heeft zich hier recent over […]


Berekening klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst

15 november 2012Agentuur en distributie Door: Jette Konings

Op 2 november 2012 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waarin handvatten worden geboden voor het berekenen van de klantenvergoeding na het einde van de agentuurrelatie. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op een klantenvergoeding, voor zover: (a) hij de principaal nieuwe klanten heeft […]


Het concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst

1 november 2012Agentuur en distributie Door: Jette Konings

Een concurrentiebeding is een veel voorkomende bepaling in een agentuurovereenkomst. De agent verplicht zich in dat geval om tijdens, maar ook vaak gedurende een periode na het einde van de overeenkomst, niet werkzaam te zijn voor concurrerende leveranciers. Een concurrentiebeding is uitsluitend geldig indien: (1) het beding op schrift is gesteld; (2) het beding betrekking […]


Verkopen via internet door een distributeur

24 oktober 2012Advocaten, Agentuur en distributie Door: Jette Konings

“Wat kan uw leverancier u als distributeur verplichten ten aanzien van haar producten en wat niet?” Waar een distributeur in het verleden de producten die zij van haar leverancier betrok hoofdzakelijk – zo niet uitsluitend – aanbood via haar groothandel, heeft de verkoop van producten via internet de afgelopen jaren een aanzienlijke vlucht genomen. Steeds […]