Alle blogs over Asbest

aangekondigde wijzigingen in asbestregelgeving asbest

Aangekondigde wijzigingen in asbestregelgeving – Op naar een meer risicogericht asbeststelsel

Al in 2018 is geconstateerd dat het stelsel van asbestregelgeving…

Mees Bloembergen

12-11-2020

bestuursorgaan

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving

In (voorgenomen) handhavingsbesluiten van bestuursorganen komt met grote regelmaat het…

Pieter Huisman

08-08-2019

verbod op asbestdaken

Géén verbod op asbestdaken

Er komt, ondanks het akkoord van de Tweede Kamer, voorlopig…

Pieter Huisman

24-06-2019

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico’s en asbestbeschermingsbeleid

Gezondheidsrisico’s wonen en werken in een gebouw met asbest vaak…

Pieter Huisman

25-04-2019

Certificatieschema asbest

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling…

Mees Bloembergen

03-04-2019

Terugwerkende kracht

Met terugwerkende kracht een CAO naleven?

Ondernemingen in de bouwsector vallen vaak onder de Bouw CAO.…

Pieter Huisman

29-01-2019

Asbestdaken

Asbestdaken verboden na 2024!

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met…

Pieter Huisman

26-11-2018

rechter

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein…

Pieter Huisman

10-09-2018

Subsidieregeling

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Deze subsidieregeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd…

Pieter Huisman

10-09-2018

asbest asbestdaken verbod

Verbod op asbesthoudende dakbedekking treft vooral agrarische sector  

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit…

Aurea Mayland

03-05-2018

publicatie inspectiegegevens

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Pieter Huisman

17-08-2017

asbestsaneerder

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW?

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken…

Pieter Huisman

02-08-2017

amfibole asbest

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit, aanduiding risicoklassen en risicoklasse…

Pieter Huisman

04-10-2016

Asbestsaneerders

Asbestsaneerders en -laboranten opgelet! Onaangekondige bijwoningen door Raad van Accreditatie

De laatste jaren is er met enige regelmaat ophef geweest…

Pieter Huisman

07-09-2016

Raad van State herhaalt eerdere uitspraak inzake eis van 20 Pascal onderdruk

Twee weken na de uitspraak van 17 augustus 2016 heeft…

Pieter Huisman

05-09-2016

20 pascal

20 pascal onderdruk harde eis?

Asbestverwijderingsbedrijf X bouwt een containment voor asbestverwijderingswerkzaamheden in de derde…

Pieter Huisman

30-08-2016

publicatie asbestovertreding

Publicatie asbestovertreding in bodemprocedure niet toegestaan

Een asbestsaneerder was het niet eens met de publicatie van…

Pieter Huisman

01-04-2016

Asbest invloed WOZ-waarde

Heeft aanwezigheid asbest invloed op WOZ-waarde?

Wist u dat de aanwezigheid van asbest van invloed is…

Pieter Huisman

29-01-2016

Interessante asbestuitspraak

Interessante asbestuitspraak

Onlangs deed de rechtbank Den Haag een interessante asbestuitspraak. Feiten…

Pieter Huisman

07-01-2016

Persbericht van het gerechtshof te Amsterdam inzake de zaak van de Westfriese Metaalhandel CV te Blokker

Openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in milieuwetgeving zaak Amsterdam, 6-3-2015…

Pieter Huisman

06-03-2015