Alle blogs over Bestuursrecht

bestuursorgaan

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving

In (voorgenomen) handhavingsbesluiten van bestuursorganen komt met grote regelmaat het…

Solange Drieshen

08-08-2019

Preventieve handhaving

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent twee vormen van…

Solange Drieshen

29-07-2019

PAS

OpgePASt: geen activiteiten meer mogelijk op basis van het Programma Aanpak Stikstof

Maandenlang werd de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…

Solange Drieshen

17-07-2019

toezichthouder

Wat mag een toezichthouder?

Grenzen aan bestuurlijk toezicht? Ondernemers, opgelet! Stelt u zich voor,…

Solange Drieshen

06-06-2019

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete: wanneer mag bestuursorgaan invorderen?

Op 21 december 2016 heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam…

Solange Drieshen

28-05-2019

bestuurlijke waarschuwing

Wat is een bestuurlijke waarschuwing?

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Solange Drieshen

13-05-2019

Uitbreiding Wet Bibob

Uitbreiding Wet Bibob

De minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, en de minister…

Pieter Huisman

21-01-2019

Dienstenrichtlijn

Europa schiet ondernemers te hulp

Stel: u bent ondernemer en op zoek naar een mooie…

Ingrid Morrema

11-01-2019

belanghebbende

Opkomen voor concurrentiebelangen in het bestuursrecht, een kansloze exercitie?

Stel je exploiteert een tankstation met bijbehorende wasstraat aan de…

Pieter Huisman

02-11-2018

rechter

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein…

Pieter Huisman

10-09-2018

huisvesting

De (on)mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten

De (on)mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten Deze maand publiceerde de…

Solange Drieshen

04-05-2018

uitspraak overheidsaansprakelijkheid

Uitspraak overheidsaansprakelijkheid: Schade aan pand

Verhuurders, opgelet! Op 27 oktober 2017 heeft de Hoge Raad…

Pieter Huisman

15-11-2017

publicatie inspectiegegevens

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Solange Drieshen

17-08-2017

asbestsaneerder

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW?

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken…

Pieter Huisman

02-08-2017

Sloopbeleid en gedoogbeleid

Verplichte sloop na jarenlang gedoogbeleid?

Op donderdag 29 juni 2017 kopte De Gooi- en Eemlander…

Solange Drieshen

07-07-2017

Rechtszekerheid

Rechtszekerheid in plaats van Jojobeleid gewenst, ook in de WMO

Rechtszekerheid: besluiten moeten zo geformuleerd worden dat de burger precies…

Ina Brouwer

05-07-2017

Legesheffing

Legesheffing en btw (3)

Omgevingsdiensten nemen het werk van aangesloten gemeenten over, bijvoorbeeld bij…

Pieter Huisman

10-04-2017

legesheffing door gemeenten

Legesheffing door gemeenten (2)

Zoals eerder bericht: leges mogen slechts worden geheven voor diensten…

Pieter Huisman

10-04-2017

Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind

Aan de langslepende kwestie van het Hilversumse vuurwerkverbod is een…

Pieter Huisman

20-12-2016

Opgelegde randvoorwaardenkorting is geen bestraffende bestuurlijke sanctie

Vergaande consequenties van onjuiste uitleg van de term ‘bestuurlijke bestraffende…

Solange Drieshen

31-10-2016