Oneerlijke handelspraktijken: Onder welke omstandigheden mag je productprijzen vergelijken?

29 maart 2018Ondernemingsrecht Door: Jelmer Overdijk

Wanneer u als ondernemer uw producten aanprijst, zult u onder meer rekening moeten houden met de regelgeving over misleidende reclame. Bij het vormgeven van uw reclameboodschap heeft u veel vrijheid, maar die boodschap moet wel een correct en volledig beeld geven van het product of de dienst die u aanbiedt. Wanneer dit niet zo is, […]


Uitstel van betaling McGregor. Wat moet u doen als leverancier?

14 juni 2016Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht Door: Marius Dekkers

Op 10 juni 2016 heeft de Amsterdamse rechtbank uitstel van betaling verleend aan McGregor Fashion Group (waaronder Adam Menswear). Eerder al blogde ik naar aanleiding van desurseances van betalingverleend aan onder meer V&D, Macintosh Retail (oa. Dolcis, Scapino, Invito en Manfield) en DA. Van belang is dat u zich als leverancier zo snel mogelijk bij […]


Komende regelgeving voor conservatoir bankbeslag in de EU

20 mei 2016Ondernemingsrecht Door: Jonathan Crozier

Conservatoir (bank)beslag Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure met als doel de verhaalspositie van de schuldeiser in een zo vroeg mogelijk stadium en zoveel mogelijk veilig te stellen. Hiertoe dient de schuldeiser een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde voorzieningenrechter, die verlof dient te geven. Indien de schuldeiser op de […]


Uitstel van betaling? Wat te doen als leverancier?!

23 december 2015Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Marius Dekkers

Deze week vroegen zowel warenhuisketen V&D, Macintosh Retail, eigenaar van onder meer Dolcis, Scapino, Invito en Manfield en DA uitstel van betaling aan. Wat houdt dat in voor u als leverancier en wat zijn uw rechten? Uitstel van betaling Wanneer een onderneming uitstel (surseance) van betaling wordt verleend, kunt u als crediteur voor de duur […]


Wijzigingen in het jaarrekeningrecht

16 november 2015Ondernemingsrecht Door: Jonathan Crozier

Op 1 november 2015 is de Europese richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen voor het Nederlandse jaarrekeningrecht. Wijziging publicatietermijn per 1 november 2015 31 januari is een datum die bij veel bestuurders omcirkeld […]


Het enquêterecht: hoe zit het ook alweer?

2 november 2015Ondernemingsrecht Door: Jonathan Crozier

Binnen een vennootschap kunnen tal van conflictsituaties zich voordoen tussen de bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van een vennootschap. Ter oplossing van dergelijke conflicten kan het enquêterecht dienen. De doeleinden van een enquêteprocedure zijn niet slechts de sanering en het herstel van de gezonde verhoudingen binnen de onderneming, maar tevens opening van zaken en vaststelling van […]


“De kleine lettertjes”

28 september 2015Contractenrecht, Ondernemingsrecht Door: Kim Schuurmans

De meeste ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Hierin kun je een aantal “standaard” bepalingen opnemen, zodat je niet over elk onderwerp afzonderlijk hoeft te onderhandelen met een klant. Denk aan een beperking van de aansprakelijkheid, een eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten, etc. Natuurlijk ga je er niet vanuit dat het tot een geschil komt met de klant of […]


Boetes in de bouw-en vastgoedsector onterecht?

30 juli 2015Ondernemingsrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over (hoge) boetes die worden opgelegd bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. In het geval werkzaamheden worden verricht door ‘vreemdelingen’ zonder tewerkstellingsvergunning, riskeert de werkgever/aannemer die de werkzaamheden laat verrichten, hoge boetes. In beginsel is het niet eenvoudig dergelijk besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe te […]