Toegankelijkheid universiteitsgebouwen voor gehandicapte student

20 september 2018Aansprakelijkheid, Onroerend goed Door: Kim Kroon

Begin van dit jaar heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke uitspraak gedaan over de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen voor gehandicapte studenten. De uitspraak is helaas alleen in het Frans beschikbaar. In dit blog leggen we uit waar deze zaak over ging, wat het Hof heeft geoordeeld en wat […]


Boete voor eigenaar leegstaande woning Amsterdam

2 oktober 2017Advocaten, Onroerend goed, Overheid, Vastgoedrecht Door: Stefan Dalmolen

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam de bevoegdheid een boete op te leggen aan eigenaren van woningen die langer dan zes maanden leeg staan zonder dat daarvan melding is gemaakt. De gemeente brengt hiermee tot uitdrukking dat leegstand van woningen ontoelaatbaar is gezien het woningtekort in Amsterdam. Inmiddels is de eerste boete opgelegd aan […]


Overzicht van de Amsterdamse regelgeving op het gebied van toeristenverhuur (Airbnb)

5 augustus 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Stefan Dalmolen

Jaarlijks trekt Amsterdam circa 10 miljoen bezoekers. Een groot deel daarvan verblijft meer dan één dag in de stad en heeft dus een overnachtingsplek nodig. Op verschillende manieren wordt in deze (steeds toenemende) vraag voorzien. In de eerste plaats uiteraard door hotels, maar daarnaast ook steeds meer op andere manieren, zoals bed & breakfastverhuur en […]


Wet doorstroming huurmarkt

21 juli 2016Bouwrecht, Huurrecht, Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Roderick Beuker

Op 1 juli jl. is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. De wet bevat een aantal wijzigingen van regels voor de verhuur van woningen, onder meer ten aanzien van de mogelijke huurprijsverhoging (per 1 januari 2017). In het bestek van dit bericht wijs ik kort op de belangrijkste wijziging die al van kracht is: […]


Kritiek op asbestdakenverbod 2024

8 juni 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over het verbod op asbestdaken. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2015 omvat het verbod op asbestdaken vanaf 2024. Indien men na die tijd toch nog een asbestdak heeft, dan kan men worden verplicht het asbestdak te verwijderen en daarbij een dwangsom opgelegd krijgen. De Raad van State heeft al […]


Krakers ontruimen

29 maart 2016Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Kim Aupers

In het geval uw pand wordt gekraakt, zijn er verschillende mogelijkheden om tot ontruiming over te gaan. Ontruiming op basis van het wetboek van strafrecht In 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking getreden en is het kraken van gebouwen strafbaar gesteld. Dit is opgenomen in artikel 138a Wetboek van strafrecht (Sr). Dit […]


Verbod op asbestdaken

10 februari 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Vorig jaar, op 3 maart 2015, is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 bij de Tweede Kamer ingediend (pdf). Dit ontwerpbesluit omvat een verbod op asbestdaken vanaf 2024. In Nederland liggen vele miljoenen vierkante meters daken met daarin asbest. Op grond van het ontwerp zijn de eigenaren zelf […]


Boete WAV verhalen op de (onder)aannemer? Dat kan!

11 januari 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) geldt een verbod tot tewerkstelling van vreemdelingen zonder een tewerkstellingsvergunning. Deze wet kent een ruim werkgeversbegrip. Ten aanzien van een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning kunnen er bovendien meerdere werkgevers (zowel opdrachtgever als aannemer als onderaannemer) in de zin van de WAV worden aangesproken en een boete opgelegd krijgen.    […]


Aansprakelijkheid Asbest: na inventarisatie alsnog asbest aangetroffen?

16 november 2015Contractenrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Er is verschillende jurisprudentie over aansprakelijkheid in asbestzaken. De aansprakelijkheid voor asbestgerelateerde ziekten ziet veelal op de arbeidsrelatie en op (product)aansprakelijkheid van producenten en leveranciers. Werkgeversaansprakelijkheid wordt gegrond op de specifiek in het arbeidsrecht geldende zorgplicht (art. 7:658 BW) en van aansprakelijkheid voor asbesthoudende producten is sprake wanneer kan worden aangetoond dat de producent/leverancier behoorde […]


Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!

15 oktober 2015Arbeidsrecht, Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!    Sinds 1 juli 2015 zijn verschillende maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Met een schijnconstructie wordt, kort gezegd, gevallen bedoeld waarbij een werkgever werknemers uit het buitenland goedkoop werkzaamheden voor haar laat verrichten waarmee zij op deze wijze sociale premies kan ontduiken. Het gevolg […]


Boetes in de bouw-en vastgoedsector onterecht?

30 juli 2015Ondernemingsrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over (hoge) boetes die worden opgelegd bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. In het geval werkzaamheden worden verricht door ‘vreemdelingen’ zonder tewerkstellingsvergunning, riskeert de werkgever/aannemer die de werkzaamheden laat verrichten, hoge boetes. In beginsel is het niet eenvoudig dergelijk besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe te […]


Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2 juli 2015Onroerend goed Door: Kim Aupers

De ministerraad heeft onlangs ingestemd om het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van minister Blok voor advies naar de Raad van State te zenden. Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van opdrachtgevers. Een van de opvallende wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem is de mogelijke […]


Staan woningcorporaties echt machteloos tegenover hun via Airbnb verhurende huurders?

16 januari 2015Onroerend goed Door: Sara Biersteker

“Amsterdamse woningcorporaties staan zo goed als machteloos tegen illegale vakantieverhuur van woningen via Airbnb” schreef Het Parool onlangs op haar website. Het blijkt voor de woningcorporaties te arbeidsintensief te zijn om de illegale onderverhuur aan toeristen op te sporen. Wat op zich ook wel begrijpelijk is nu woningcorporaties meestal een groot bestand met huurwoningen en […]


Verhuur woning aan studenten niet toegestaan

11 november 2014Onroerend goed Door: Kim Kroon

Appartementseigenaren realiseren zich vaak niet dat zij zijn gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte. Deze bepalingen kunnen het beoogde gebruik van een appartementseigenaar behoorlijk beperken. In een eerdere blog heb ik een uitspraak van het Hof Amsterdam behandeld, waarin het een eigenaar op grond van bepalingen uit de splitsingsakte werd verboden zijn woning te […]


Tijdelijke verhuur van huurwoning via Airbnb, mag dat wel?

12 november 2013Onroerend goed Door: Sara Biersteker

De tijdelijke verhuur van appartementen aan toeristen door particulieren is de laatste tijd zeer populair. Dit is niet geheel onbegrijpelijk. De verhuur van een appartement voor korte duur is namelijk zeer lucratief (men vraagt dikwijls zo’n € 100,= per nacht). Door websites als Airbnb en Wimdu wordt het daarnaast voor veel appartementseigenaren en huurders gemakkelijker […]