Alle blogs over Overeenkomst en aansprakelijkheid

Wenk bij uitspraak rechtbank Den Haag d.d. 18 september 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij…

Het wettelijke vermoeden van benadeling van schuldeisers

De curator kan een rechtshandeling anders dan om niet vernietigen,…

Kim Aupers

03-12-2013

Persoonlijke aansprakelijkheid voor optreden namens niet bestaande rechtspersoon

Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat sprake is…

Te laat de jaarrekening gepubliceerd. Wanneer is het een onbelangrijk verzuim?

Artikel 2:248 BW (Burgerlijk Wetboek) bepaalt kort gezegd dat, indien…

Kim Aupers

07-11-2013

Stichting blijft met miljoenenclaim zitten door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met bestuurder

Bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst is het van belang…

Kim Aupers

17-10-2013

Contractuele bepaling tot stilzwijgende verlenging vernietigbaar

Een beding in de algemene voorwaarden dat stilzwijgende verlenging van…

Van Till

09-10-2013

Incassokosten verschuldigd voor een invuloefening?

Op basis van de wet kan een schuldeiser incassokosten vorderen…

Van Till

20-09-2013

Hof Amsterdam: appartementseigenaar mag appartement niet tijdelijk verhuren

In hoeverre staat het een appartementseigenaar vrij zijn appartement tijdelijk…

Van Till

17-09-2013

Kan een betalingsregeling eenmalig worden herzien?

Het spreekt voor zich dat bedrijven en particulieren in tijden…

Roderick Beuker

11-09-2013

Verzuim en de ingebrekestelling (per e-mail)

Stel, u heeft met bedrijf X een overeenkomst gesloten tot…

Sara Biersteker

14-08-2013

Bestelling niet (volledig) bij koper afgeleverd. Risico van verkoper?

Het verzenden van pakketten is niet geheel zonder risico. Pakketten…

Sara Biersteker

30-07-2013

Te laat de jaarrekening gepubliceerd. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Artikel 2:248 BW bepaalt kort gezegd dat, indien het bestuur…

Kim Aupers

24-07-2013

Vormerkung reden tot opheffing derdenbeslag onder koper?

Sinds 1 september 2003 maakt artikel 7:3 BW het mogelijk…

Kim Kroon

18-07-2013

Achteraf een vervangende machtiging verzoeken

Een lid van een vereniging van eigenaars (vve) is in…

Van Till

16-07-2013

Abstracte bankgaranties Fyra moeten worden uitbetaald

Het Fyra debacle heeft reeds verschillende gerechtelijke procedures op gang…

Werkgeversaansprakelijkheid en bewijslast

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor…

Loes Sluiter

02-07-2013

Werkgeversaansprakelijkheid: causaal verband tussen de schade en werkzaamheden?

In zaken over werkgeversaansprakelijkheid gaat het vaak om het bewijs…

Kim Aupers

21-06-2013

Bestuurder mede aansprakelijk voor verbintenissen bekrachtigd door BV voor opgave handelsregister

Voordat een besloten vennootschap daadwerkelijk is opgericht, kunnen namens de…

Van Till

06-06-2013

Aansprakelijkheid van de onbezoldigde bestuurder

In Nederland zijn talloze verenigingen en stichtingen die worden bestuurd…